Племенито

Племенито

НОВОПРОНАЂЕНИ СРЕДЊОВЈЕКОВНИ НАТПИС СА ЛОКАЛИТЕТА МАНАСТИРИШТЕ У ГОРЊИМ КИЈЕВЦИМА


НОВОПРОНАЂЕНИ СРЕДЊОВЈЕКОВНИ НАТПИС СА ЛОКАЛИТЕТА МАНАСТИРИШТЕ У ГОРЊИМ КИЈЕВЦИМА