МИЛЕШЕВА И БОСНА | Племенито

МИЛЕШЕВА И БОСНА | Племенито

МИЛЕШЕВА И БОСНА


Напомена

После целог столећа истраживачких напора, уложених у то да се упозна и реконструише историја српских средњовековних манастира, после монографије таквог стручњака какав је био покојни професор Светозар Радојчић, тешко је додати нешто ново било коме аспекту историје манастира Милешеве. Поготово је тешко изаћи с новим резултатима кад је у питању старији период историје, из кога је мало извора сачувано, а нови или непознати нису откривени. Извесно охрабрење можемо наћи у чињеници да усредсређивање наше пажње на Милешеву дозвољава да сваки проблем понаособ разматрамо, да сасвим изблиза прегледамо постојећу документацију у настојању да проверимо оно што се зна и да, евентуално, приликом тог критичког претресања уочимо нешто ново или доведемо у питање понешто од онога што се чини познато и поуздано утврђено.


Рад Симе Ћирковића о Милешеви и Босни преузели смо из зборника радова: Милешева у историји српског народа – Међународни научни скуп поводом седам и по векова постојања , јуни 1985, Београд 1987.