ПОЛУМЈЕСЕЦ И ЗВИЈЕЗДА СИМБОЛ БОГОРОДИЦЕ | Племенито

ПОЛУМЈЕСЕЦ И ЗВИЈЕЗДА СИМБОЛ БОГОРОДИЦЕ | Племенито

ПОЛУМЈЕСЕЦ И ЗВИЈЕЗДА СИМБОЛ БОГОРОДИЦЕ


Врло је карактеристична иконографија Богородице с Христом у наручју (иконографски тип Богородице Одигитрије) у полумесецу. У западној Цркви од XV века, а нарочито у бароку, често је приказивање Богородице с круном од звезда, како стоји у полумесецу, међу облацима. Ова иконографска схема симболише безгрешно зачеће, а ослања се на опис жене из Откровења Јовановог (1,1): „жена обучена у сунце, и мјесец под ногама њезинијем, и на глави њезиној вијенац од дванаест звијезда“. Западна Црква је „Литанијама лауретанским“ 1576. установила дефинитивну редакцију метафора безгрешног зачећа, а међу њима полумесец и звезда спадају међу важније.Могло би се чак и претпоставити да је знаменити грб Илирије (у црвеном сребрни нагоре окренути полумесец и сребрна звезда, осмокрака или шестокрака) само хералдички редукована иконографска схема Богородице с Христом, у полумесецу са звездом. То би објаснило и повезаност хералдичких мотива полумесеца и звезде и укрштених грана са црначким главама. Оба мотива појављују се скупа на слици Богородице, али и у грбу Босне.Преузето из књиге: „Илирски грбовници и други хералдички радови“; аутор: Александар Палавестра.

ПРИРЕДИО: Борис Радаковић

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg