Алекса Ивић СТАРИ СРПСКИ ПЕЧАТИ И ГРБОВИ | Племенито

Алекса Ивић СТАРИ СРПСКИ ПЕЧАТИ И ГРБОВИ | Племенито

Алекса Ивић СТАРИ СРПСКИ ПЕЧАТИ И ГРБОВИ


Напомена

Публикација професора Алексе Ивића о старим српским средњовјековним печатима, којима су печаћене средњовјековне српске повеље које се чувају у дворском државном архиву у Бечу. Те повеље настајале су од краја XII до краја XV вијека. Већина тих повеља објавио је Франц Миклошић у својој чувеној збирци "Monumenta Serbica". 

Превод