СТЕМАТОГРАФИЈА ПАВЛА РИТЕРА ВИТЕЗОВИЋА | Племенито

СТЕМАТОГРАФИЈА ПАВЛА РИТЕРА ВИТЕЗОВИЋА | Племенито

СТЕМАТОГРАФИЈА ПАВЛА РИТЕРА ВИТЕЗОВИЋА


Напомена

Стематографија (Stematographia sive armorum illiricorum delineatio, descriptio et restitutio) Павла Ритера Витезовића представља један зборника словенске  и балканске хералдике. Настала је 1701. године, писана на латинском, а илустрована у боји. Садржи 55 грбова највише словенских земаља, али се ту налазе у грбови грчких области, грб Турске, Мађарске, Аустрије, грб династије Немањића, итд. Сваки грб је описан, а сваки опис прати објашњење грба. Иако је Витезовић у својим дјелима промовисао идеју да су сви Словени поријеклом Хрвати, а за рачун Бечког двора, ипак је овај зборник грбова важан за нашу хералдику, јер се ту налазе сви грбови српских земаља. Наравно, као и код свих наших раних зборника грбова, ни овоме не можемо поклонити апсолутно повјерење, јер свакако да и ту има измишљених грбова

 

ПРИРЕДИЛИ: Војин Спасојевић и Борис Радаковић.