Каурско гробље на Борцима | Племенито

Каурско гробље на Борцима | Племенито

Каурско гробље на Борцима


слике

Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима
Каурско гробље на Борцима

Село Борци, удаљено двадесетак километара југоисточно од Коњица, налази се уз регионални пут Коњиц - Борачко језеро – Главатичево - Калиновик, на валовитим источним избрешцима планине Борашница, на Борачкој висоравни.

Некропола са 121 надгробним спомеником смјештена је на малом узвишењу уз сами пут. Са источне стране пута диже се коса на чијем се врху налази праисторијска градина. Археолошки налази из старијег и млађег жељезног доба свједоче да је подручје Борака било насељено већ од праисторије. Већ у то доба овим локалитетом је пролазио каравански пут.

Међу стећцима леже и три окрњена миљоказа овдје употребљена као надгробни споменици. Иначе, вриједно је напоменути како је главна римска цеста ишла правцем: Нарона – Дубраве - Невесињско поље - Коњиц и на тој маршути су иначе евидентирани многобројни миљокази, од којих су неки кориштени и као нишани-башлуци. Некропола лежи на површини од око 1000 квадратних метара. На некрополи су већином, осим два сљемењака, заступљени стећци у облику сандука, плоча и прелазног сандука ка плочама.

Украшени споменици се налазе у центру некрополе, осим једног у групи при улазу. Украси на 12 стећака су изведени у полурељефу или су урезани.

Историјско подручје - Некрополу стећака на локалитету Каурско гробље у Борцима је у марту 2006.године Комисија за очување националних споменика Босне и Херцеговине прогласила националним спомеником Босне и Херцеговине.


Преузето са сајта: ОПШТИНЕ КОЊИЦ

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Мраморје Стећци