NACIONALNI SPOMENICI I STEĆCI KOD SREBRENICE I HANU NA HREŠI | Plemenito

NACIONALNI SPOMENICI I STEĆCI KOD SREBRENICE I HANU NA HREŠI | Plemenito

NACIONALNI SPOMENICI I STEĆCI KOD SREBRENICE I HANU NA HREŠI

15:35:06 03.02.2016

novost

Među dobrima koji su proglašeni za nacionalne spomenike su i nekropole sa stećcima u naselju Kutuzero u opštini Srebrenica i na lokalitetu Han na Hreši u opštini Istočni Stari Grad. Takođe, nacionalnim spomenicima proglašeni su i istorijska građevina Stari grad Rmanj u Martin Brodu, te istorijsko područje mjesto i ostaci Arnaudije džamije u Rogatici.

Komsija je odbila da nacionalni spomenikom proglasi objekat u kojem je od 2011. godine smještena Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, a u kojoj se ranije bila smještena Pedagoška akademija i Filozofski fakultet u Banjaluci.

Sa liste ugroženih spomenika skinut je Most Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, jer su završeni konzervatorski i restauratorski radovi, i potpisan Protokol o saradnji između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Srbije, kojim je utvrđeno da se prati režim rada HE Bajina Bašta i HE Višegrad kako ne bi došlo do porasta vodostaja rijeke Drine, odnosno ugrožavanja stabilnosti mosta.

U vezi s informacijom o izgradnji objekta u blizini Stare pravoslavne crkve u Sarajevu, Komisija je zaključila da se od nadležnih institucija - Federalne uprave za inspekcijske poslove, Policijske uprave Stari Grad, Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i Federalnog ministarstva prostornog uređenja, traži dostava informacija o odobrenju za gradnju novog objekta. Ukoliko se ustanovi da je izdato odobrenje u suprotnosti s odlukom, Komisija će preduzeti dalje mjere u skladu sa svojim nadležnostima.

IZVOR: RTRS