MILEŠEVA I BOSNA | Plemenito

MILEŠEVA I BOSNA | Plemenito

MILEŠEVA I BOSNA


Napomena

Posle celog stoleća istraživačkih napora, uloženih u to da se upozna i rekonstruiše istorija srpskih srednjovekovnih manastira, posle monografije takvog stručnjaka kakav je bio pokojni profesor Svetozar Radojčić, teško je dodati nešto novo bilo kome aspektu istorije manastira Mileševe. Pogotovo je teško izaći s novim rezultatima kad je u pitanju stariji period istorije, iz koga je malo izvora sačuvano, a novi ili nepoznati nisu otkriveni. Izvesno ohrabrenje možemo naći u činjenici da usredsređivanje naše pažnje na Mileševu dozvoljava da svaki problem ponaosob razmatramo, da sasvim izbliza pregledamo postojeću dokumentaciju u nastojanju da proverimo ono što se zna i da, eventualno, prilikom tog kritičkog pretresanja uočimo nešto novo ili dovedemo u pitanje ponešto od onoga što se čini poznato i pouzdano utvrđeno.


Rad Sime Ćirkovića o Mileševi i Bosni preuzeli smo iz zbornika radova: Mileševa u istoriji srpskog naroda – Međunarodni naučni skup povodom sedam i po vekova postojanja , juni 1985, Beograd 1987.