Krst sa stablom i krakovima | Plemenito

Krst sa stablom i krakovima | Plemenito

Krst sa stablom i krakovima

16:11:38 13.11.2015

novost

 

Krst sa stablom i krakovima formiranim od trostruke trake, (tabela, XXXII, 5-13), najčešće oko Nikšića i Bileće, vjerovatno duguje svoje porijeklo krstu na sjevernom portalu manastira u Dečanima, na Kosmetu, koji je podignut između 1327. i 1335.

 

Marijan Vencel, Ukrasni motivi na stećcima, Sarajevo, 1965, 92.