Izložba Plemenito otvorena u Muzeju Republike Srpske | Plemenito

Izložba Plemenito otvorena u Muzeju Republike Srpske | Plemenito

Izložba Plemenito otvorena u Muzeju Republike Srpske

16:57:24 29.03.2017

Izložba Plemenito,autora Borisa Radakovića, Predraga Loza i Dragoslava Ilića, otvorena je 23. marta u 19.00 časova u salonu Muzeja Republike Srpske u Banjoj Luci pred velikim brojem posjetilaca. Prisutne su na otvaranju pozdravili direktor Muzeja Republike Srpske Miladin Savić,autori izložbe Boris Radaković i Predrag Lozo, kao i načelnica odjeljenja za kulturno nasljeđe u Ministarstvu prosvjete i kulture u Vladi Republike SrpskeMilica Kotur koja je i otvorila izložbu. Na 27 panoa prikazano je kulturnoistorijsko nasljeđe srpskog naroda iz srednjeg vijeka na ovim prostorima.

Smatrajući da su istorija i kultura srednjovjekovne bosanske države malo ili skoro nikako poznati javnosti, članovi Udruženja istoričara „Dr Milan Vasić“ pokrenuli suprije dvije godine projekat pod nazivom Plemenito, koji ima za cilj digitalizaciju srednjovjekovne istorijske građe vezane za Bosnu i Humsku zemlju, a ova izložba je samo jedan dio toga projekta. Pored Muzeja RS koji je suorganizator izložbe, ukupan projekat su podržali Ministarstvo prosvjete i kulture Vlade Republike Srpske i Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu Ministarstva spoljnih poslova Vlade Republike Srbije.

Moto izložbe, koji glasi NA SVOJOJ ZEMLjI NA PLEMENITOJ, preuzet je sa jednog od mnogobrojnih spomenika – stećaka, na kojima se spominje ovaj termin, koji označava nasljedni posjed određenog roda ili porodice.Izložba je podijeljena u četiri cjeline koje čine: mramorje ili stećci, tj. srednjovjekovni nadgrobni spomenici koji su od prošle godine ušli i na UNESKOVU listu svjetske baštine, zatim natpisi na stećcima, crkvama i zagrobnim hramovima, koji nam govore o ktitorskoj djelatnosti na ovim prostorima u srednjem vijeku ili o identitetu, jeziku, pismu i životu pokojnika sahranjenih pod stećcima.Panoi zatim sadrže crkvene spise korišćene u vjerske svrhe na ovim prostorima, koji pokazuju crkvene prilike, ali i veze Bosne i Huma sa drugim srpskim oblastima i tu su diplomatski spisi, tj. povelje i pisma vladara i vlastele sa ovih prostora, koji nam govore o političkim, ekonomskim, ideološkim i drugim prilikama u državi Kotromanića.Jedan od ciljeva izložbe je da preispita postojeći i pokuša pokrenuti izgradnju novog odnosa prema znanju o srpskom kulturnom nasljeđu u Bosni i Hercegovini,kao jedan od strateških osnova Republike Srpske. Izložba je takođe izazvala značajno medijsko interesovanje. 

Izložba će biti postavljena u Muzeju RS i tokom mjeseca aprila, pa svi zainteresovani za istoriju i kulturu Srba u srednjem vijeku na prostorima Hercegovine, Bosne, ali i drugih teritorija koje su bile u sastavu srednjovjekovne bosanske države mogu da je pogledaju i prošire svoje znanje o tom periodu. Nakon ovoga izložba će krenuti na nove destinacije širom Republike Srpske i Srbije.