Grbovnik Korenića-Neorića iz 1595. godine | Plemenito

Grbovnik Korenića-Neorića iz 1595. godine | Plemenito

Grbovnik Korenića-Neorića iz 1595. godine


Napomena

Počeci ilirske heraldike vezuju se za Petra Ohmučevića Grgurića iz okoline Slanog kod Dubrovnika. Kao španskom admiralu, don Pedru je bilo veoma stalo da pokaže svoje staro i razgranato, otmeno, plemenito poreklo. Osam „quartier“ (četiri pradede i četiri prababe) plemstva, i to čisto katoličkog, bilo je, uostalom, uslov za ulazak u neki od velikih španskih viteških redova, što je bila don Pedrova želja. Pošto nije mogao da pribavi autentične dokaze, Ohmučević je Špance počeo da snabdeva prvo usmenim svedočanstvima o svom plemenitom poreklu, a zatim fiktivnim rodoslovima i dokumentima. U devetoj deceniji XVI veka don Pedro je prikupio veći broj povelja, rodoslova, grbova i 1594. od Kraljevskog saveta u Napulju konačno dobio dekret o svom plemstvu i potvrdu lažnih povelja. Godine 1595, ako ne i ranije, pojavio se - kao kruna Ohmučevićevih dokaza - grbovnik sa preko 150 grbova koji dokazuju slavu i moć nekadašnjeg Dušanovog carstva, ali i staro i plemenito poreklo don Pedra, njegovih rođaka i predaka.  Original ovog grbovnika danas je izgubljen, a smatra se da je mogao nastati još 1590, a u svakom slučaju najkasnije 1595, kada se pojavljuje za sada najstariji datiran prepis grbovnika, poznat kao Grbovnik Korenića Neorića. Otkrio ga je Ljudevit Gaj jednom prilikom dok je boravio u Dubrovniku. Slikan je na papiru formata 21 x 14,5 cm, i ima 168 listova. Čuva se u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

 

PRIREDILI: Boris Radaković i Vojin Spasojević


Prevod