Goran Komar, Srpske opštine pod Venecijom, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, Nikšić, 2017. | Plemenito

Goran Komar, Srpske opštine pod Venecijom, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, Nikšić, 2017. | Plemenito

Goran Komar, Srpske opštine pod Venecijom, Matica srpska – Društvo članova u Crnoj Gori, Nikšić, 2017.

16:05:29 05.07.2017

Upravo je izašla iz štampe knjiga Srpske opštine pod Venecijom, autora dr Gorana Komara.

Na osamdesetak strana, obogaćenih brojnim ilustracijama, Komar je sačinio vrijednu istoriografsku knjigu koja, kako sam autor kaže u uvodnom slovu, „ima namjeru da ukaže mladim naraštajima Bokelja na osnovne istine o njihovom kraju putem kraćih poteza i ilustracija istorije Boke“, naglašavajući dalje da se naročito u naše vrijeme javlja „nasušna potreba da se dokumentarno suprotstavimo revolucionarnom obrascu nove crnogorske istoriografije koja gleda da prigrabi bokeško srpsko kulturno-crkveno nasljeđe“. Komar posebno ukazuje da je podsticaj za pisanje ove knjige stigao i stoga što „u velikoj desetotomnoj Istoriji srpskog naroda (2000) bokeške opštine pod vlašću Mletačke republike nisu tretirane“.