Aleksa Ivić STARI SRPSKI PEČATI I GRBOVI | Plemenito

Aleksa Ivić STARI SRPSKI PEČATI I GRBOVI | Plemenito

Aleksa Ivić STARI SRPSKI PEČATI I GRBOVI


Napomena

Publikacija profesora Alekse Ivića o starim srpskim srednjovjekovnim pečatima, kojima su pečaćene srednjovjekovne srpske povelje koje se čuvaju u dvorskom državnom arhivu u Beču. Te povelje nastajale su od kraja XII do kraja XV vijeka. Većina tih povelja objavio je Franc Miklošić u svojoj čuvenoj zbirci "Monumenta Serbica". 

Prevod