БАЛАБАНИ У НЕВЕСИЊУ: СРЕДЊОВЈЕКОВНО ГРОБЉЕ (БАЛАБАН БРДО-КАЛУФИ) | Племенито

БАЛАБАНИ У НЕВЕСИЊУ: СРЕДЊОВЈЕКОВНО ГРОБЉЕ (БАЛАБАН БРДО-КАЛУФИ) | Племенито

БАЛАБАНИ У НЕВЕСИЊУ: СРЕДЊОВЈЕКОВНО ГРОБЉЕ (БАЛАБАН БРДО-КАЛУФИ)

Средњовјековно гробље у селу Балабани није нашло мјеста у прегледу уваженог Шефика Бешлагића (1971). Споменике сам обишао захваљујући мјештанину г. Бошку Бухи на чему топло захваљујем. Г. Буха пружио је драгоцјена казивања о овом насељу.

Старо гробље у селу Балабани позиционирано је на платоу уз западне-југозападне падине вијенца кречњачког гребена који од истока затвара простор села. Још западније, отвара се нижи кречњачки плато који се прелама ка кањону Заломке. У близини некропола, под стијенама, били су смјештени љетни станови мјештана. Планински простор у залеђу, ка кањону Неретве, познат као плато Морина, коришћен је за испашу и као сјенокос. Вијенац брда чине Градац и Радован као маркантни оближњи детаљи у рељефу непоследне полеђине Балабана. У тој зони постоје извори.

Скица, новембар 2017. године: Г. Комар

Гробље које је престављено средњовјековним споменицима типа плоча, сандука (доминантно) и једним превљеним сљемењаком, чине четири групе споменика постављене на гробне гомиле које припадају палеобалканским скупинама. Споменици су израђени у оближњим мајданима и може се рећи да припадају карактеристичним гробним биљезима простора Невесиња и Загорја нешто грубље обраде, али са доминацијом споменика типа сандука. На једном се уочава усјечена представа мача, али једини сљемењак својом ликовношћу неодољиво подсјећа на одређене веома експониране симболе радимљанских споменика. Биће ово опажање од значаја за наша сагледавања симболичких представа на гробним споменицима средњег вијека у ширем простору у којем се рефлектују утицаји најзнаменитијег гробља Херцеговине које у цјелости припада роду српских ктирора Милорадовића-Храбрена.

У овом чланку ћу истаћи очигледност узајамних утицаја радимљанског комплекса и гробаља на Соминама, Трновој Луци и Балабанима, али не бих се усудио постављати било какву периодизацију споменика.

Оно што је изузетно важно јест чињеница да се ова гробља везују уз српско историјско и катастарско, тло а то је случај са највећим дијелом рецентних гробаља Босне и Херцеговине. На тај начин исказан је пуни континуитет гробаља од праисторије до наших дана.

На плато са гробљем излази се од кућа Буха путем преко предјела Клачине. Сјеверније, на платоу, постављене су гробне гомиле које нису надграђене стећцима, што не значи да се у њима не би могли установити средњовјековни укопи. Источније, отвара се низ гробних гомила-тумулуса са споменицима средњег вијека. На првој се налази један стећак димензија 1,66 х 1,30 х 0,54 м. У питању се сандук грубе обраде који лежи у сјеверозападном ободу тумулуса. У западном одсјечку тумулуса види се темељни вијенац мање зграде у сухозиду. Сљедећа гомила, удаљена тридесетак метара, чува три споменика: двије плоче и сандук димензија 1,50 х 0,90 х 1,0 м. Ови споменици су постављени у средишњем дијелу гомиле. Трећа гомила чува једну пространу оштећену плочу, сандук у средишњој позицији димензија: 1,77 х 0,90 х 0,56 м и преваљени сљемењак димензија 1,32 х 1,29 х око 0,45 м. Сљемењак посједује своју плочу која је сада посве откривена. На источној ужој страни сљемењак носи представу стилизованог Крста са кружним вршним завршетком и спиралним розетама идентичну низу споменика на Радимљи и околини радимљанског гробаљског комплекса (Сл. 1). Четврта и највећа гробна гомила, смјештена на источном-југоисточном крају низа, посједује седамнаест споменика распоређених у четири линије. Најкрупнији је сандук смјештен у средиште гробља димензија: 1,79 х 0,96 х 0,80 м. Његов јужни сусјед је споменик типа сандука који је на источном крају завршава шиљасто (Сл.3). Трећи низ чува плочу са усјеченом представом мача. На источном ободу гробља-ободу гробне гомиле, налази се сандук грубе израде доста оштећен утицајем воде. Плоча у сјеверозападном ободу је поломљена у циљу пљачкашког отварања гроба.

Гробље на платоу Морина које се зове Сомине лежи на стази за село Пресједовац. Посједује велики број споменика и према укупном нивоу умјетничке и занатске обраде спада међу гробаљске цјелине са највишом вриједношћу на читавом опсегу Невесиња и Улога. Када му се приђе од Ливада-Морина, најприје се, уз саму цесту, уочи полегли сандук са рељефним представама Крста и спирала који је идентичан низу радимљанских споменика. Као да га је израдила иста рука.

 

Још једна некропола, сада са подручја Гацка, чува споменик врхунске умјетничке израде. Она је веома запуштена и угрожена градњом новог пута за Тјентиште. Лежи недалеко ушћа ријеке Клобучарице, на десној страни ријеке. О овоме мјесту усмена традиција каже да је чувало манастир. Стећак типа сандука је уграђен у темељни вијенац веће зграде и чини његов сјевероисточни угловњак. На сјеверној дужој страни се налази рељефна, брижљиво израђена представа витеза – стојеће фигуре која у лијевој руци држи мач под штитом, а десно и афронтирана представа коњаника у покрету. Димензије споменика су: 1,65 х 0,57 м. Висину нисам могао утврдити због тога што је споменик затрпан шутом. Одјећа витеза и начин на који је представљен штит неодољиво подсјећа на споменике Радимље (Сл. 2).

Сл. 1. Сљемењак у некрополи код села Балабани - Невесиње

Сл. 2 Сандук на лок. Трнова Лука – Гацко

Сл. 3. Највећа некропола

 

Попис некропола средњег вијека на подручју Невесиња

Аутор позива Невесињеце да доставе податке о гробљима са стећцима на свом подручју која нису поменута овим пописом. Овај попис задржава редне бројеве некропола које је одредио Шефик Бешлагић (Стећци, 1971). године. Укључене су некрополе и споменици које уважени г. Бешлагић није евидентирао, а које је аутор видио.

Средњовјековне некрополе источне Херцеговине

 

Невесиње

 

1. Крушевљани

Лука (2. црква Милошевка, 3.Оцркавље)

Боровчићи (4. Дријењак)

Пресјека (5. Брдо и некропола покрај пута: Огрувића)

6. Кљуни

7. Лакат

Ковачићи (8. крај пута, 9. велика некропола и 10. Ненковача)

Хрушта (11. некропола са крстом: Крст и 12. некропола Брашљевица, 13. некропола Игриште и 14. некропола Мачипоље)

15. Придворци

Морине (16. главна и некропола са крстом и 17. некропола Дјевојачко гробље и 18. некропола на Пашиној ливади + 19. некропола Сомине)

Хумчани (20. Радојев камен, 21. некропола на Магарећој главици и 22. некропола Магарећа главица II)

Горња Бијења (23. Илино брдо)

24. Доња Бијења (Орашнице-Дубравица)

Сопиљи (25. Башића бријег и 26. некропола засеока Ждријело)

Постољани (27. Халилуша и 28. некропола у пољу)

Крекови (29. калуфи код засеока Мијатовци и 30. некропола са крстом)

31. Кифино село (Дреновик)

32. Бојиште

Горњи Братач (33. Лучила, 34. Бријег, 35. Цврковац, 36. Љубичин до, 37. Брестовик, 38. Вујичино гробље)

Доњи Братач (39. Пупош, 40. Богданци, 41. Главица, 42. Врба, 43. Шурића греб, 44. Братићевац)

Риље (45. Ријека-Ђоговићи, 46. некропола код гробља)

Жиљево (47. Миљевачко гробље, 48. Граби, 49. Гребак, 50. Буквица)

Рабина (51. Поље, 52. некропола на тумулу, 53.  некропола у горбљу, 54. Јединак, 55. Мукљевац, 56. Лука)

Залом (57. Присади код засеока Црнче, 58. некропола у гробљу, 59. Примет, 60. Струге)

Оџак (61. Бријег, 62. Код куће Лазара Вујадиновића, 63. Гребак)

Удрежње (64. некропола у гробљу засеока Кула, 65. некропола у гробљу засеока Губераш, 66. Атлића гробље, 67. Гребнице, 68. некропола на тумулу Ступ)

Раст (69. Бријег, 70. Ширин бријег)

Грабовица (71. Серезов до)

Јасена (72. код Греде и 73. плоча на осами)

Доњи Дрежањ (74. Плеће, 75. Мејдан)

Подграђе (76. Мало Шипачно, 77. Миљановац)

Биоград (78. Косовача-Гребно брдо, 79. некропола код Буклића, 80. Дубине, некропола на извору у Буклићима, 81. у Тањеву (Добрилов бријег) плоча о којој се говори да су је покушали расцјепити, па дунуо силан вјетар)

Горњи Дрежањ (82. Пасја јабука, 83. Миљановића гробље)

Зови до (84. Враникуће, 85. Баљкуша, 86. Подкула, 87. некропола код Ивезића гробља)

88. Шипачно (Пољице)

Слато (89. Срђево гробље-Некудина, 90. Крст, некропола код цркве, 91. некропола код Савића кућа)

Трусина (92. Коса, 93. некропола у гробљу)

Горњи Лукавац (94. Грчке главице, 95. Ђевојачко гробље (главица под селом са два споменика)

Безђеђе (96. некропола у гробљу, 97. Баџалица, 98. некропола код Баџалице са остацима два крста)

Доњи Лукавац (99. некропола у православном гробљу броји два поменика са натписима)

Кнежак (100. Џубуров бријег)

Читлук (101. некропола у гробљу и 102. некропола II)

103. Удбина

Шурићи (104. Лука, 105. Бабља глава)

106. Живањ

107. Чање

108. Сомине

109. Пашина ливада

Сељани (110. Стећак, 111. Равни)

110. Балабани (Калуфи) стећци на четири гробне гомиле

111. Риља (некропола)

 

АУТОР: Горан Ж. Комар

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Стећци Мраморје