НЕКРОПОЛА У БАЉЦИМА (ЧАРДАК 2) И ЊЕН ЋИРИЛИЧКИ НАТПИС | Племенито

НЕКРОПОЛА У БАЉЦИМА (ЧАРДАК 2) И ЊЕН ЋИРИЛИЧКИ НАТПИС | Племенито

НЕКРОПОЛА У БАЉЦИМА (ЧАРДАК 2) И ЊЕН ЋИРИЛИЧКИ НАТПИС

Споменике је поменуо истраживач стећака Шефик Бешлагић. Некропола је положена на пространу гробну гомилу, а налази се код зграде сеоске школе, мало источније. Она се састоји од оштећеног преваљеног сандука који импонује као квадер закошених страница са аркадама и једноставним колумнама између њих (на сл. 1: лијево). Вјерујем да је сандук стајао на дебелом постољу, па се некропола изворно не би састојала од три плоче, већ двије. На плочи која лежи источније, ситуиран је ћирилички натпис 15. вијека о којем је овдје ријеч. Натпис је као „остатак некадашњег натписа“ поменуо Шефик Бешлагић[1].

Споменици средњег вијека на локалитету и засеоку Чардак груписани су око сеоске цркве, распоређени у три некрополе. Прва, највећа (Чардак 1), лежи такође код зграде школе и она је положена на велику гробну гомилу. Трећа (Чардак 3) је представљена великим надгробним Крстом.

Нешто ниже, у засеоку Делеуше, постоје још двије некрополе из периода касног средњег вијека. Прва је представљена надгробним Крстом постављеним на гробну гомилу, а друга, источнија, такође надгробним Крстовима. Она је, међутим, заступљена двама споменицима од којих западнији носи вишередни ћирилички натпис[2].

A СЕ С(Н)N(q) ВЛАДН

САВЕ

ЛЕ(ЖН)

 

Некропола Чардак 2 (источно од школске зграде) у јануару 2017. године

Дио споменика са представом Крста и натписом

 

Меканом кредом маркирани словни знаци у натпису. Некропола Чардак 2.

Делеуше: два Крста, западни преломљени са натписом Грубачића

Крст на гробној гомили у опсегу Делеуша

 

 

Некропола средњег вијека на гробној гомили крај школе у Баљцима (Чардак 1)

Чардак 3

 

АУТОР: Горан Ж. Комар

 

Текст ће бити објављен и у часопису „Глас Требиња“ за април 2017. године.

 

 

 

 

 

 

[1] Š. Bešlagić, Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 391. Aутор није обухватио некрополе у опсегу Делеуша, иако су јако близу некрополама на Чардаку

[2] Горан Ж. Комар, Ћирилични натписи Старе Херцеговине (са прегледом Крстова), треће допуњено и измјењено издање, Подгорица, 2016

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Мраморје Стећци