ДУБРОВАЧКО ПИСМО ВЕЛИКОМ ВОЈВОДИ САНДАЉУ О ИСПЛАТИ МОГОРИША | Племенито

ДУБРОВАЧКО ПИСМО ВЕЛИКОМ ВОЈВОДИ САНДАЉУ О ИСПЛАТИ МОГОРИША | Племенито

ДУБРОВАЧКО ПИСМО ВЕЛИКОМ ВОЈВОДИ САНДАЉУ О ИСПЛАТИ МОГОРИША


Напомена

Писмо је настало 20. новембра 1406. поводом наплате могориша за ту годину, а састоји се из два различита акта: писма упућеног Сандаљу и концепта, који је требао да му послужи као образац за вјеровно писмо о потраживању овог трибута. Дубровчани су по обичају отезали са исплатом дохотка, без поштовања процедуре, која је захтјевала постојање акта о његовој потражњи, у одређеној форми. Писмо није сучувано у оригиналу већ у књизи Руска Христифоровића Писма и упуства (Lettere e commissioni di Levante I, f.67), која се налази у Државном архиву у Дубровнику. Ранија издања писма: М. Пуцић Споменици србски I , Београд 1858; Љ. Стојановић, Старе српске повеље и писма I-1, 1929; Александра Фостиков, Грађа о прошлости Босне 5, Бања Лука, 2012.

Литература: Грађа о прошлости Босне 5, Бања Лука, 2012, 55, (Александра Фостиков).

Превод

I

+ Славноме и велможноме господину Сандаљу по милости Божјој великом војводи русага босанског од владајућег кнеза града Дубровника, властеле и од целе Општине срдачан поздрав. Да зна Ваша поштована љубав да нам је дошао жупан Толиша по могориш, али нам од ваше љубави зато лист није донео. И зато пошаљите када Вам буде драго да га узму. И ако ти је милост, волели бисмо да лист који ћете од ваше стране послати, буде написан као овај који се налази унутар овог листа. А за Ивана свитара и за Антона трумбеташа што нам је Толиша казао, разумели смо и одговорили смо му.

+ Месеца новембра, двадесетог дана.

II

+ Од војводе Сандаља кнезу и Општини и властели који владају градом Дубровником. Властело, да знате да сам Вам послао свог човека по имену ... да ми да те могориш како вам је господин краљ Твртко у свом листу написао. Да ми га дате по закону како се вазда давао на Михољдан, месеца сеп тембра, а ово за годину (дана), 1406. годину од рођења Христова.

+ Писа се овај лист ... месеца ... дана.