Дигитална библиотека | Племенито

Дигитална библиотека | Племенито

Дигитална библиотека

ЋИРИЛИЧКИ НАТПИС У СЕЛУ ОРАХОВЦИ КОД ВИШЕГРАДА

У опсегу села Ораховци које лежи уз Дрину недалеко Вишеграда, налази се средњовјековно гробље које је, како је то уСТАРИ РУКОПИСИ И ШТАМПАНЕ КЊИГЕ У ЧАЈНИЧУ

Рад је објављен у часопису „Naše starine“ III, Sarajevo 1956.МИЛЕШЕВА И БОСНА

После целог столећа истраживачких напора, уложених у то да се упозна и реконструише историја српских средњовековних манастира, после монографије таквог стручњака какавДВА НАТПИСА ИЗ ОКОЛИНЕ ВИШЕГРАДА

Епиграфичар Горан Ж. Комар током истраживачке кампање у 2016. години, између осталог обишао је подручје Вишеграда, и ту извршио провјеру два епиграфскаГДЈЕ СЕ НАЛАЗИО МАНAСТИР ЛАБОСТИН?ПАВЛОВАЦ „ПЛЕМЕНИТА БАШТИНА“ ГРАД СТЕЋАКА- ИСТОЧНО САРАЈЕВО (МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ) – ДРУГИ ДИО

Ова брошура је писана са циљем да пробуди сазнања и свијест локалне заједнице у Источном Сарајеву о личном, богатом, културном и историјскомПАВЛОВАЦ „ПЛЕМЕНИТА БАШТИНА“ ГРАД СТЕЋАКА- ИСТОЧНО САРАЈЕВО (МУЗЕЈ НА ОТВОРЕНОМ) – ПРВИ ДИО

Ова брошура је писана са циљем да пробуди сазнања и свијест локалне заједнице у Источном Сарајеву о личном, богатом, културном и историјскомСТЕМАТОГРАФИЈА – БАКРОРЕЗНА КЊИГА ХРИСТОФОРА ЖЕФАРОВИЋА И ТОМАСА МЕСМЕРА

Српска култура XVIII века у Карловачкој митрополији доживела је појавом Жефаровић-Месмерове Стематографије једну од својих првих барокних светковина. Ова мала,STEMATOGRAFIJA PAVLA RITERA VITEZOVIĆA

Stematografija (Stematographia sive armorum illiricorum delineatio, descriptio et restitutio) Pavla Ritera Vitezovića predstavlja jedan zbornika slovenske  i balkanske heraldike. NastalaФојнички грбовник из друге половине XVII вијека

Фојнички грбовник спада у групу најпознатијих зборника грбова из „илирске хералдике“, а по свему судећи настао је средином друге половине XVII вијека.Моденски грбовник из XVII вијека

Моденски грбовник, један мање познат зборник грбова из „илирске хералдике“, пронађен је 2012. године у збирци рукописа библиотеке Естенсе у Модени (Италија).Грбовник Коренића-Неорића из 1595. године

Почеци илирске хералдике везују се за Петра Охмучевића Гргурића из околине Сланог код Дубровника. Као шпанском адмиралу, дон Педру је било веомаДревни босански божак (иконица)

Средњовјековна иконица Св. Николе, пронађена у некрополи Богутово Село на Мајевици. Текст о овом изванредном налазу објављен је у ГласникуНАСТАНАК СРПСКИХ РОДОСЛОВА И ЛЕТОПИСА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОЛИТИЧКИХ И ДРУШТВЕНИХПРОМЕН

У раду се истражује веза између појаве старих српских родослова и летописа и историјских околности у којима су настали. БилоАлекса Ивић СТАРИ СРПСКИ ПЕЧАТИ И ГРБОВИ

Публикација професора Алексе Ивића о старим српским средњовјековним печатима, којима су печаћене средњовјековне српске повеље које се чувају у дворскомGESTA REGUM SCLAVORUM II

Студија професора Тибора Живковића о тзв. Љетопису попа Дукљанина, за који Живковић користи исправнији назив Gesta regum Sclavorum, једном одТЕРИТОРИЈАЛНИ РАЗВОЈ БОСАНСКЕ ДРЖАВЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Расправа Владимира Ћоровића која се бави питањем настанка и територијалног ширења земље Босне, од њених почетака у раном средњем вијеку,слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg