VELIKI PEČAT KRALjA STEFANA DABIŠE KOTROMANIĆA | Plemenito

VELIKI PEČAT KRALjA STEFANA DABIŠE KOTROMANIĆA | Plemenito

VELIKI PEČAT KRALjA STEFANA DABIŠE KOTROMANIĆA


slike

VELIKI PEČAT KRALjA STEFANA DABIŠE KOTROMANIĆA
VELIKI PEČAT KRALjA STEFANA DABIŠE KOTROMANIĆA

Stefan Dabiša došao je na vlast nakon smrti kralja Stefana Tvrtka 1391. godine, i vladao je do 1395. godine. Iza njega ostao je sačuvan određen broj povelja, a na nekima od njih i njegov veliki kraljevski pečat. Pored velikog pečata, sačuvani su i mali i srednji kraljev pečat, a svi ovi pečati, kao što govore i njihova imena, razlikuju se po veličini. Veliki pečat ima promjer od 6-11 cm, srednji od 2,5-5 cm, i mali od 1,2-2,5.Dabišin pečat ima prikaze simbola kraljeve vlasti na obe strane. Pečat je kružnog oblika promjera 11 cm. Slika na aversu pečata sastoji se od savijenog luka koji zauzima obod pečata, na kojem je latinskim jezikom ispisana legenda. Centralni prostor pečata zauzima prikaz kralja koji sjedi na prestola i u rukama drži simbole kraljeve vlasti. Ti simboli su: u desnoj ruci kralj drži žezlo koje se završava u formi ljiljana na svome vrhu; u lijevoj ruci kralj drži „državnu jabuku“ iz koje izrasta krst. Na kraljevoj glavi nalazi se ljiljanova kruna sa tri ljiljana. Kralj je obučen u dugu haljinju koja je u gornjem dijelu do pasa usko pripijena uz tijelo, a u donjem dijelu široka i bogato nabrana. Preko haljine je plašt fibulom skopčan za vrat i zabačen za leđa. Ispod krune nazire se kosa a kraljevi brkovi povijeni su ka dole i stapaju se sa bradom koja se pri dnu račva. Kraljeve noge stoje na dva ležeća lava okrenutih u suprotnim pravcima. Ne možemo ustanoviti da li su lavovi kao skulpture dijelovi trona ili su kao krzneni preparati dio prostirke. Moguće da su ovi lavovi tu radi ustaljene i simbolične ikonografske kompozicije cijelog pečata. Sa obe strane kraljevog prestola po dva anđela drže heraldičke štitove. Na desnom štitu prikazan je dvoglavi orao kao simbol Nemanjića, a na lijevom štitu koji je podjeljen kosom linijom nalaze se po tri ljiljana na svakom polju kao simbol Kotromanića.

Kraljev presto sastoji se iz tri osnovna dijela: donji dio je samo sjedište, srednji dio je naslon sa stubovima i ukrasnim tornićima, a gornji krovni dio je bogato ukrašen. Tekst legende na aversu glasi: „S(IGILLVM) MAIVS STEPH(AN)I DABISSE DEI GRA(TIA) RASCIE BOSSNE MARITIMAR(VM)Q(VE) P(AR)CIV(M) VSORE INFERIORV P(AR)CIV(M) TERRE HOLI(M) REGI E(T) D(OMI)NNSL.

U prevodu na savremeni srpski jezik to bi značilo: „VELIKI PEČAT. STEFANA DABIŠE BOŽJOM MILOŠĆU RAŠKE, BOSNE, PRIMORJA, KRAJEVA USORE, DONjIH KRAJA, HUMSKE ZEMLjE, KRALj I GOSPODIN“.

Na reversu pečata nalazi se portret kralja kao konjanika u punoj ratnoj opremi. Od opreme razaznaje se kruna sa visokom perjanicom, kratak plašt koji leprša iza vrata, duboka kaciga sa prorezom za oči, pojas za nošenje mača. Konjanik u desnoj ruci drži koplje upereno u pravci kretanja, na čijem vrhu visi zastava sa grbom a to je štit podjeljen kosom linijom sa šest ljiljana. U lijevoj ruci drži srcoliki štit sa istim grbom. Konj je prikazan u trku i prekriven plaštom. Konjsko uzde je bogato iskićeno resama a iznad konjskog čela vidi se perjanica u obliku ljiljana. Legenda koja se nalazi ispisana na reversu nalazi se u savijenom luku na obodu pečata i iste je sadržine kao i legenda na aversu.

Pečat kralja Dabiše ima sličnosti sa pečatima Nemanjića iz XIII i XIV vijeka i pečatima ugarskih kraljeva iz XIV vijeka. Nema sumnje da je veliki pečat dao izraditi još kralj Tvrtko I, i da su pečatni simboli i portreti rađeni prema njemu. Dabišina individualnost ogleda se samo u imenu: na istom pečatnjaku – tiparu izmjenjeno je, na aversu i reversu, samo ime i stavljeno Dabiša (DABISSE) umjesto Tvrtko (TVERTCONIS).

 

Literatura: Pavao Andjelić, „Srednjovjekovni pečati iz Bosne i Hercegovine“, DJELA, Knjiga XXXVIII, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 23, Sarajevo 1970.

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Kotromanići Heraldika Grbovi