STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA | Plemenito

STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA | Plemenito

STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA


slike

STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA
STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA

Selo Milatkovići se nalazi na području opštine Čajniče. Smješteno je između Suhodanjske rijeke i Hoćevinskog potoka. Selu se dolazi iz pravca Čajniča, preko sela Zaborak.

U samom središtu sela mogu se primjetiti obrušene zidine kuće i štale iz kojih se nadziru brojni stećci. Kuća i štala su pripadali jednoj muslimanskoj porodici. Prvobitna lokacija stećaka je vjerovatno bila u blizini sela, pa su je zato iskoristili kao građevinski materijal. Moguće je da su se stećci nalazili nekoliko stotina metara iznad sela kod nekadašnjeg manastira na mjestu Rustovina. Na tom mjestu se i danas mogu lako primjetiti temelji manastira dimenzija osam sa pet metara.

Zidinama kuće i štale se teško može prići zbog šiblja i trnja koje raste iz njih. Trenutno se može primjetiti trinaest stećaka u zidovima ova dva objekta. Verovatno ih je više bilo uzidano, ali sada se teško mogu primjetiti jer se navršilo punih 75 godina kako su ovi objekti u ruševnom stanju.

Najzanimljiviji je stećak sanduk bez postolja čija širina iznosi 60 ,dužina 150 i visina 90 cm.  Uzidan je u  južni dio kuće kao temelj. Na njemu su lako uočljivi brojni cvjetni ornamenti sa četiri strane. U prostoru između cvjetnih ornamenata kao da se nekada nalazio tekst,ali sada se teško može nešto uočiti. Još jedan zanimljiv stećak u obliku sarkofaga s postoljem se nalazi pokraj zidina štale. Obrastao je u mahovinu i većinom je utonuo u zemlju. Trenutno nije moguće utvrditi da li na njemu ima ukrasa. Njegove dimenzije su dužina 130, širina 40, visina 70 cm.

Ovo nisu jedini stećci na našim prostorima koji su završili kao građevinski materijali. Brojni su primjeri njihovog uništavanja ,nekada i čitavih nekropola na ovaj način. Nadamo se da će ovi stećci biti vraćeni na svoju prvobitnu lokaciju.

 

AUTOR: Uglješa Skoko

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje