Stećak u dvorištu manastira Dokmir kod Valjeva | Plemenito

Stećak u dvorištu manastira Dokmir kod Valjeva | Plemenito

Stećak u dvorištu manastira Dokmir kod Valjeva


slike

Stećak u dvorištu manastira Dokmir kod Valjeva


Do manastira Dokmir se dolazi, kada se na putu Valjevo – Šabac skrene prema Pambukovici a zatim kod putokaza skrene do mesta Dokmir po kome je i dobio ime. Crkva je posvećena Vavedenju Presvete Bogorodice. Ne zna se tačno kada je manastirska crkva podignuta ali se pretpostavlja da je to bilo u 15. vijeku od kada i potiču prvi pisani pomeni.

Stradao je od zemljotresa i obnovljen je 1734. god o čemu postoje i zapisi. U manastiru je radila osnovna škola sve do 1788 god. kada je manastir zapalio Mahmud paša Bušatlija. Konačna obnova izvršena je 1976 god. a od 1992 god. prelaskom monahinja iz  tada srušenog manastira  Žitomislić u Hercegovini u manastir Dokmir ovaj manastir je aktivan i ženski.

U dvorištu manastira, nekoliko metara od njegovih zidova, nalazi se nadgrobni spomenik u obliku kvadratnog stuba, na čijem vrhu se nalazi kameni krov na četiri vode. Ovaj spomenik sličan je nekim oblicima stećaka na prostoru Hercegovine i Bosne, kao i nekim drugim spomenicima, kao što su npr. spomenici u starom groblju u mjestu Rajac kod Negotina. Ono što još više dovodi ovaj spomenik u vezu sa stećcima jesu ukrasi na njemu. Na spomeniku je prikazana ljudska figura, vjerovatno pokojnika koji je sahranjen pod spomenikom, zatim mač i štit, rozeta, dve ukrštene linije na čijim krajevima se nalazi prikaz koji podsjeća na ljiljan, itd. Mač i štit, rozete i ljiljani su prilično česti ukrasi na stećcima zapadno od rijeke Drine.  Možemo zaključiti da se ovdje definitivno radi o stećku, što pokazuje da se pitanje porijekla i rasprostranjenosti stećaka mora ponovo istražiti.


Dokmirski stećak pripada vjerovatno nekom velikašu čije ime nam nije poznato, iz 15. vijeka. To što se nalazi kraj pravoslavnog manastira, i što je nastao kad i manastir govori nam da stećke definitino moramo posmatrati kao pravoslavne spomenike, a nikako kao jeretičke, bogumilske, itd. Gdje god ima Srba u srednjem vijeku, tu nalazimo i stećke ili spomenike koji su slični stećcima.

 

IZVOR: Manastir Dokmir, Kolubara.

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Crkva Manastir Krin Srbi