Srednjovijekovna nekropola u bilećkom selu Zvijerina | Plemenito

Srednjovijekovna nekropola u bilećkom selu Zvijerina | Plemenito

Srednjovijekovna nekropola u bilećkom selu Zvijerina

U pregledu bosanskohercegovačkih nekropola sa stećcima, uvaženi Šefik Bešlagić (Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 380-392) nije pomenuo nekropolu iz srednjeg vijeka u bilećkom selu Zvijerina, iako je u svoje djelo ugradio opis nekropola u Vranjskoj i Simiovi koje su veoma značajne za stariju istoriju Hercegovine. Kada se idući cestom iz Bileće ka Vranjskoj prođe Rajova čatrnja, ulazi su u predio nešto prostranije kraške uvale Krstače kroz koju vodi loš makadamski put za Zvijerinu. U Zvijerini se, oko crkve, tradicionalno na Svetog Proroka Iliju, sabira narod iz istočne Hercegovine. Ranije se u Zvijerinu stizalo na okićenim konjima i pješice.

Srednjovjekovna nekropola u Zvijerini nalazi se u istočnom dijelu kraške uvale uz čije je pristranke smješteno selo sastavljeno od rodovskih agregata. U središtu uvale, na izloženom mjestu, sagrađena je pravoslavna crkva Svetog Oca Nikolaja sa grobljem omeđenim dugačkom ogradom i mnoštvom nadgrobnih spomenika iz 19. i 20. vijeka. U pročelju crkve, odmah iznad nadvratnika, ugrađena je proča sa ćiriličnim natpisom: HRAM SV. NIKOLE. PODIGOŠE ZVIJERANI. 1908. G.

Stara nekropola leži na blagom uzvišenju u istočnome dijelu uvale oko tri stotine metara istočno od crkve. Sastavljena je od petnaest stećaka među kojima je najkrupniji sanduk proste izrade na tjemenu uzvišenja-moguće grobne gomile. Nekropola je satavljena od tri odvojene grupe spomenika: zapadne, središnje i istočne.

Pregled spomenika[1]:

Zapadna grupa predstavljena je sa dvije ploče i dva sanduka i ona je pozicionirana u tjemenu gomile kružnog izgleda omeđene vrlo izrazito sa južne i istočne strane.

Spomenik 1, sanduk ima dimenzije: 1,67 h 0,82 h 0,46 m. On svojom veličinom predstavlja najmarkantniji spomenik u sklopu ove nekropole. Trpio je velika oštećenja na svome istočnom dijelu otpadanjem velike parčadi materijala sa uglova.

Spomenik 2, sanduk: 1,76 h 0,90 h 0,32

Spomenik 3, ploča: 1,77 h 0,61 h 0,22

Spomenik 4, ploča: 1,46 h 0,60 h 0,30

Središnja grupa predstavljena je trima spomenicima:

Spomenik 5, jako oštećeni sanduk: 1,79 h 0,67 h 0,38. I sa ovoga nižeg sanduka vremenom su otpali veliki djelovi na uglovima.

Spomenik 6, ploča: 1,77 h 0,78 h 0,20

Spomenik 7, ploča: 1,54 h 0, 80 h ?

Istočna grupa je najbrojnija i predstavljena je sa sedam ploča i jednim sandukom:

Spomenik 8, ploča: 1,74 h 0,85 h ?

Spomenik 9, ploča: 1,75 h 0,75 h ?

Spomenik 10, ploča: ?

Spomenik 11, ploča: ?

Spomenik 12, ploča: 1,70 h 0,70 h ?

Spomenik 13, mali sanduk: 1,09 h 0,65

Spomenik 14, ploča: 1,73 h 0,70 h 0,34

Spomenik 15, ploča: ?

Svi spomenici načinjeni su od domaćeg krečnjaka lošeg kvaliteta, podložni drobljenju i na nekoliko su vidljiva obimna opštećenja i otpadanja velikih djelova.

Svi su bez ukrasa i natpisa.

Na desetak koraka u smjeru crkve, vidi se, moguće, jedan grob. Zvijerina, Crkva Svetog Nikole


Lik Hercegovke na novijem nadgrobnom krstu iz Zvijerine


Zapadna grupa stećaka


Središnja grupa stećaka


Istočna grupa stećaka

AUTOR: Goran Ž. Komar[1] Upitnikom su označene dimenzije koje su nedohvatljive usljed utonulosti spomenika

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Crkva