PREDSTAVLjEN PROJEKAT "PLEMENITO": Ćirilica je i u srednjovjekovnoj Bosni bila zvanično pismo | Plemenito

PREDSTAVLjEN PROJEKAT "PLEMENITO": Ćirilica je i u srednjovjekovnoj Bosni bila zvanično pismo | Plemenito

PREDSTAVLjEN PROJEKAT "PLEMENITO": Ćirilica je i u srednjovjekovnoj Bosni bila zvanično pismo

13:54:01 19.01.2016

 

Evidentna institucionalna praznina na poljima, kako krovne kulturne politike, posebno na poljima koja se bave nacionalnim spektrom naučnih disciplina, onim suštinskim za očuvanje i njegovanje identiteta naše nacije, izazov je i poziv za djelovanje nevladinog sektora, posebno onog zasnovanog na udruživanju u oblastima struke. Udruženje istoričara „Dr Milan Vasić“spada u grupu onih organizacija koje ne čekaju da se sistem sam pokrene i riješi neko pitanje, nego, koliko je u mogućnosti, pokušava da praznine smanji u temama (a zista ih ima) koje nisu dovljno zastupljene, prije svega u okviru javne svijesti. Predrag Lozo, predsjednik Udruženja  „Dr Milan Vasić“, konstatovao je zadovoljstvo zbog istih ciljevi i načina djelovanja udruženja iz Trebinja i Banjaluke.

Posmatranje srednjovjekovnog nasljeđa na teritorijama BiH posebno je značajno i zbog niza drugih specifičnosti. U predavanju se moglo čuti kako naša i strana nauka posmatraju problem etničke pripadnosti u kontekstu srednjeg vijeka i šta nam o tome mogu reći originalni istorijski izvori.Unutar nastojanja uspostavljanja fokusa društva na teme od suštinskog značaja za razvoj i opstanak nasljeđa našeg naroda, ali i u okviru stručnog rada pojedinih članova udruženja, koji se sa entuzijazmom bave temama iz naše srednjovjekovne prošlosti, uočena je potreba za digitalnim, savremenim predstavljanjem, prvenstveno izvorne srednjovjekovne diplomatske građe, a onda i svih ostalih vrsta kako istoriografskih izvora, tako i dosadašnjih naučnih rezultata o kulturnom i istorijskom nacionalnom nasljeđu. Raznovrsnost, bogatstvo i spektar građe koja je digitalizovana i koja će u narednom periodu biti predstavljena široj javnosti, kao i detaljnije objašnjenje  njenih osobina i krakteristika, prezentovala je potpredsjednica udruženja Milena Mihaljević. Ona je navela da je sama raznolikost istorijskih izvora pogodna za naredne aktivnosti projekta, od izdavačke i izložbene djelatnosti do promotivnih turističkih potencijala, video prezentovanja i sl.
Ne smiju se zatvoriti oči na pokušaje da se krunisanje kralja Tvrtka I dovede u vezu sa Milama kod Visokog, kad svi istorijski izvori jasno govore da je kralj krunisan u pravoslavnom manastiru Mileševi po srpskom pravoslavnom obredu. Takođe, širu javnost, putem ovog projekta, želimo podsjetiti na to da se u srednjovjekovnoj Bosni pisalo ćirilicom i da su gotovo sve povelje iz bosanske državne kancelarije napisane tim pismom. Jasno je da postoji veliki broj sličnih primjera svojatanja i falsifikovanja srpske istorije u srednjem vijeku na ovim prostorima, a naša želja je da pokušamo to u budućnosti spriječiti. Ovo je, između ostalog, rekao Boris Radaković koji se u okviru prezentacije posebno pozabavio još nekim od zloupotreba srednjovjekovne prošlosti u savremenom diskursu.

Ostvarenje projketa Plemenito koji je zamišljen kao višegodišnji usmjeravani razvojni program ujedno je i poziv za  sakupljanje kako organizacija i institucija, tako i pojedinaca koji se bave istim ili sličnim oblastima. Posebna je simbolika, naglasili su istoričari, što u takve poduhvate kreću sa juga Republike Srpske, iz Hercegovine koja je bila jedna od najproduktivnijih oblasti istorijskih procesa srednjeg vijeka na našim prostorima. U diskusiji i pitanjima prisutnih, razmotreno je više aspekata tematike projekta uz zaključke koji su govorili o značaju ovakvih poduhvata.

Izvor: USI "Dr Milan Vasić"