POVELjA KRALjA OSTOJE DUBROVČANIMA O ISPLATI ZAOSTALIH DUGOVA KRALjA TVRTKA I | Plemenito

POVELjA KRALjA OSTOJE DUBROVČANIMA O ISPLATI ZAOSTALIH DUGOVA KRALjA TVRTKA I | Plemenito

POVELjA KRALjA OSTOJE DUBROVČANIMA O ISPLATI ZAOSTALIH DUGOVA KRALjA TVRTKA I


Napomena

Povelja je nastala 20. novembra 1398. godine u Duvnu. Kralj Ostoja potvrđuje da će Dubrovniku isplatiti zaostali dug kralja Tvrtka I koji je iznosio 2.550 dukata. Napisana je na perganmentu italijanske izrade i vrhunskog kvaliteta. Original povelje nalazi se u Državnom arhivu u Dubrovniku. Povelju su ranije objavljivali: Pavle Karano-Tvrtković Srbski spomenici 1840, Franc Miklošić Monumenta serbica 1858, Ljubomir Stojanović, Stare sroske povelje i pisma 1929. godine; Pavle Dragičević, Građa o prošlosti Bosne 1, Banja Luka, 2008.

Literatura: Građa o prošlosti Bosne 1, Banja Luka, 2008,  111-112, (povelju priredio Pavle Dragičević).  

Prevod

U ime Oca i Sina i Svetoga duha, amin. Ja Stjepan Ostoja po milosti Gospoda Boga blagoverni kralj Srba, Bosne, Primorja, Humske zemlje, Zapadnih strana, Donjih Krajeva, Usore, Soli, Podrinja i ostalog. Da je na znanje svakom čovjeku koga se tiče, kako dođoše veličanstvu kraljevstva mi od slavnoga grada Dubrovnika plemenita vlastela i poklisari, a imenom Žun Žurković i Mihoč Rastić govoreći razumno i časno o svim djelima kraljevstva mi i među ostalim poslovima slatko govoreći tražili su i molili da im plati kraljevstvo mi što je ostao dužan brat kraljevstva mi bivši slavne uspomene gospodin kralj Tvrtko. I mi znajući za istinsku molbu i dostojan govor i pogledavši naredbe i povelje i zakletve gospodina kralja Tvrtka, da se ne bi prekinula krasna ljubav i dobri odnosi koji su uvijek postojali među kraljevstvom mi i među Dubrovnikom, sve to kraljevstvo mi razgledavši i vidivši, posavjetovali smo se s poglavitom vlastelom koja u to vrijeme bijaše uz nas. Svi s nama, jednodušno sledeći cara nebeskog koji učvršćuje dobrim djelima kraljevstvo mi saslušasmo molbu dubrovačkih poklisara i stvorismo im milost i zapisasmo u svim našim naredbama da im platimo i plaćamo dvije hiljade i pet stotina i pedeset dukata što im je ostao dužan kralj Tvrtko, i da im se plaća na ovaj način: da se plaća svake godine po pet stotina perpera od dohotka koji su dužni davati kraljevstvu mi o Vlasinom svecu trećeg dana mjeseca februara i to od dohotka koji su dužni našim precima i nama za Ston da odbijaju dotle dok se ne isplati u ovoj povelji gore pomenuti dug od dvije hiljade i pet stotina i pedeset dukata. Sve dok se isplaćuje taj dug, od toga dohotka da nam ništa ne daju osim da naplaćuju sebi dugove a nakon što isplate rečeni dug da daju kraljevstvu mi taj dohodak kako su ga davali našim precima. A ovome su svjedoci i ručnici vlastela kraljevstva mi, vojvoda Hrvoje, tepčija Batalo, vojvoda Vukašin i vojvoda Pavle Klešić i knez Stjepan Hlapčić našeg kraljevstva dvorski. Pisano na Dumnu dvadesetog dana mjeseca novembra godine rođenja Hrista 1398. Pisa Stjepan Dobrenović dijak kraljevstva mi, i da se počne plaćati na prvi Vlasin svetac trećeg dana februara 1399. i kraljevstvo mi priseže i zaklinje se gore pomenutom vlastelom da ovo pismo bude čvrsto i neporecivo dok im se dug ne isplati.

+ GOSPODIN KIR STEFAN OSTOJA KRALj SRBA, BOSNE I PRIMORJA