POKOJIŠTE - Vrh - Vrbica | Plemenito

POKOJIŠTE - Vrh - Vrbica | Plemenito

POKOJIŠTE - Vrh - Vrbica


Sl. 1

Mnogo puta je obrađivan natpis sa ovog mramora (Sl. 1), a prvu, nama dostupnu transliteraciju je obajvila Milica Baum 1958. u časopisu ,,Članci i građa za kulturnu istoriju istočne Bosne“. (Sl.2)

 

Sl. 2

Kasnije, nekoliko puta natpis je revidiran, a najtačniji prevod, za sada je uradio Šefik Bešlagić 1968, čiji je rad objavio Marko Vego u ,,Zborniku srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine,, - Knjiga IV. (Sl. 3)


 Sl.3

Jedna od zanimljivosti ovoga natpisa je riječ pokojište, riječ koja nije urezana ni na jednom poznatom mramoru na ovim prostorima. Obično natpisi počinju sa rečenicom ASE LEŽI ili SE LEŽI , a po Crkvenoslovenskom rječniku  pomenuta riječ označava počinak, počivanje, pokoj. (Sl. 4)

 

Sl. 4 (Rječnik crkvenoslovenskoga jezika - prota Sava Petković, Sr. Karlovci, 1935.)

Još interesantnije da bude, prije nekoliko dana naša vrijedna i vrla saradnica nam šalje fotografiju srednjovjekovnog nadgrobnog spomenika koju je načinila u muzeju grada Aranđelovca. (Sl. 5)


Sl. 5 Spomenik sa natpisom u muzeju grada Aranđelovca

Ovaj spomenik je pronađen 2008. godine na periferiji grada Aranđelovca u selu Vrbica. Na spomeniku je ispisan jedinstveni ćirilični natpis koji glasi:

+OVO JE MESTO POKOJA MI

LDRUGA ŽIVČIĆA

I BRATA MU DOBRUJA

A POGUB(I IH) DIMITAR

TOMAŠEVIĆ I BLAŽ

I DIMITRA DADE RADIČ

PLNOŠU BRATU MILDRU

GOVU I OSLEPI GA I OTSEČE MU PAL

AC
Sl. 6. Natpisi i zapisi, Vol. I, Valjevo 2015.

Još jedna od podudarnosti je i sam period nastanka ovih spomenika koji je određen za XIV XVvijek.


AUTOR: Vojin Spasojević

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Mramorje Stećci Ćirilica