PISMO KRALjA STEFANA OSTOJE DUBROVČANIMA O SRPSKOM DOHOTKU | Plemenito

PISMO KRALjA STEFANA OSTOJE DUBROVČANIMA O SRPSKOM DOHOTKU | Plemenito

PISMO KRALjA STEFANA OSTOJE DUBROVČANIMA O SRPSKOM DOHOTKU


Napomena

Ovo pismo je povezano sa poveljom koju je kralj Stefan Ostojaizdao 15. januara 1399. godine o prodaji Slanskog primorja. Naime, istog datuma je napisano pomenuto pismo kojim se od Opštine traži isplata srpskog dohotka. Kralj je sa pismom u Dubrovnik poslao svog dijaka Stepana i Raupa, slugu vojvode Hrvoja. Jasno je da oko hronologije u ovom pismu nema problema. Pismo se nalazi u Državnom arhivu u Dubrovniku. Ranija izdanja: M. Pucić, Spomenici srpski II, 43–44, br. 61; Lj. Stoja- nović, Povelje i pisma I–1, 423–424, br. 430.

Literatura: Građa o prošlosti Bosne 2, Banja Luka 2009, 122- 128, ( povelju priredio Rade Mihaljčić).

Prevod

Stefan Ostoja milošću Božjom kralj Srba, Bosne i ktome, našoj dragoj braći i prijateljima, knezu i vlasteli i Opštini dubrovačkoj. Eto, poslasmo vam dragoga slugu, meštra Stepana, i vojvode Hrvoja slugu, kneza Raupa, i molim vas kao dragu braću da im date dohodak srpski, dve hiljade perpera, koje se plaćaju o Dmitrovdanu po običaju, kako ste davali našim roditeljima, a oni da vam upišu i kažu kao svedoci kako su primili (dohodak) kako je po vašem običaju, i ovaj list otvoren da vam je za ekspeditoriju. Pisano (od) godine rođenja Hristova 1399, meseca januara, 15. dan. Pisa dijak Hrvatin po zapovedi gospodina kralja na Usori u Lišnici.