Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica | Plemenito

Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica | Plemenito

Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica


slike

Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica
Nekropola stećaka Velika poljana kod Konjica

Na obronku planine Bahtijevice (ogranak planine Prenja), na 1163 m nadmorske visine, pokraj starog/turskog puta koji je vodio od Ivan-planine do Porima, na prostoru između Lipeta i Zijemlja, prostire se visoravan Velika (Dabića) poljana. Na zemljišnoj parceli površine od 1170 m2 smještena je nekropola sa 47 stećaka (8 ploča, 30 sanduka, 8 visokih sanduka i 1 sljemenjak) koji prikazuju kvalitet izrade i vrstu ukrasa tipičnih za hercegovačke kamenoklesarske radionice.

Orijentacija stećaka je jugozapad – sjeveroistok, a motivi su: friz sa povijenim lozicama, bordure, scene turnira na kojima je predstavljeno mačevanje dvojice učesnika i dr. Na udaljenosti od 100 m od nekropole sa stećcima, u pravcu sjevera, nalazi se praistorijski tumulus koji ukazuje na kontinuiranu naseljenost ovog lokaliteta još od praistorije.

Nacionalni spomenik sadrži 47 stećaka u okviru jedne nekropole smještene na obroncima planine Bahtijevice, koja se nalazi blizu starog puta koji je Bosnu povezivao sa obalom Jadrana, u području koje obiluje prirodnim resursima, a osobito mineralnim sirovinama, planinskim pašnjacima, šumama i vodom.

Oni su impresivan dokaz rastuće ekonomske moći bosanskog feudalnog društva u XIV vijeku, otvaranja rudnika, pojačane urbanizacije, te želje pojedinaca da svoj status i moć prikažu kroz vanjski izgled nadgrobnog spomenika. Oni imaju iznimnu istorijsku i znatnu kulturnu važnost.

Javne komunikacije su uvijek bile indikator životnih tokova jednog kraja. Za Konjic je važan prirodni, a od rimskih vremena i umjetno građeni put koji je povezivao Humsku zemlju, njeno Primorje i Dubrovnik sa srednjom i sjevernom Bosnom te jednim dijelom Panonije.

Određenu dokumentaciju za važnije putne pravce srednjeg vijeka čuvaju i nazivi „Vlaški put“, npr. za dionicu starog puta od Zaborana do Glavatičeva. Poznato je da tzv. Vlaški putevi po Hercegovini označavaju trase periodičnih kretanja polunomadskih srednjovjekovnih stočara. Arheološki ostaci (gradine i gromile – tumulusi) svjedoče da je tim pravcem prolazio put još u praistorijsko doba od IX vijeka p.n.e.


Preuzeto sa sajta: OPŠTINE KONjIC

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Gradina