Nekropola stećaka Pridvorica | Plemenito

Nekropola stećaka Pridvorica | Plemenito

Nekropola stećaka Pridvorica


slike

Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica
Nekropola stećaka Pridvorica

Pridvorica je najpitomije selo u Gornjem Borču. Nipošto nije slučajno što su se baš u njoj zaustavili prvi slovenski doseljenici na hercegovačko tle i tu osnovali župu Viševu i podigli Kamberov Grad. Jer, Pridvorica je, budući okružena sa svih strana srednjenplaninskim visovima obraslim u gustim šumama i bujnim pašnjacima, pružala vrlo povoljne uslove za život nomada. Međutim, kada u okolnim planinama napada dubok snijeg i nabuja Neretva, Pridvorica je nekoliko meseci potpuno odsečena od ostalog sveta.

U selu se nalaze dvije nekropole stećaka. Jedna je kod crkve Sv.cara Lazara,a druga na mjestu nekadašnjeg manastira. Sada se na tom mjestu nalazi džamija.

U selu se ukupno nalazi 111 stećaka za koje je utvrđeno da su pravoslavni.

Pored stećaka ima grobova i iz XIX i početka XX vijeka, što svakako govori o kontinuitetu sahranjivanja na ovom mjestu. Najljepši prikaz na jednom od tih grobova jeste nadgrobni krst pridvoričkog guslara. U dubokom reljefu na krstu se vidi čovjek u narodnoj nošnji, a ispod njega gusle sa kozijom glavom i gudalom.

 

Priredio i fotografisao: Uglješa Skoko iz Čajniča.

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Mramorje Stećci Crkva Manastir