Ljubuški | Plemenito

Ljubuški | Plemenito

Ljubuški


slike

Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški
Ljubuški

Iznad današnje opštine Ljubuški u zapadnoj Hercegovini, na brdu Buturovica (349 m nv) , nalazi se tvrđava starog grada Ljubuški, u narodu poznata kao kula herceg Stefana.

Prvo se u istorijskim dokumentima 1444. godine  javlja podgrađe Ljubuškog grada i u njemu lokalna crkva, bez navoda kome je posvećena. Godine 1444. Gojislav Orlović, zvani Petanović, oporučno ostavlja dio novca za crkvu u Ljubuškom  (22.februar, 1444.) Iste godine je Radojko Dobrovoević dao 6 perpera crkvi u Ljubuškom za pomen na misi sv. Đorđa (Kovačević-Kojić 1978, 115; Tošić, 1987, 31,  nap. 177, 249, nap. 125).

U XV vijeku u drijevskoj carini su izdvajali so za potrebe franjevaca, između ostalog i u Ljubuškom (Tošić, 1987, 197, 204, nap.50).

1452. godine prvi pomen Starog grada Ljubuški je u vezi sa borbama između hercega Stefana i sinova, knezova Vladislava i Vlatka. Gradnja grada se veže za hercega Stefana Vukčića Kosaču.  Pomenute godine knez Vladislav je prešao na stranu Dubrovačke republike u ratu protiv oca. Herceg Stefan se sklonio u tvrđavu u Ljubuškom. Vladislav je te godine pokušao oteti grad Ljubuški od oca, ali ga nije uspio osvojiti. Iste godine i kralj Tomaš se kreće oko Ljubuškog. Do 1463. godine držao ga je Vlatko Hercegović (Ćirković, 1964, 176, 182).

Tek se 1454. godine  pominje  u povelji aragonskog kralja Alfonsa V kao civitas Lublano . Čudno je da se ne pominje u poveljama iz 1444. i 1448. godine, obzirom da je u sve tri navedene povelje popis dobara unutar hercegove teritorije, te se pretpostavlja da je negdje u tom periodu i građen, mada nije isključeno da je sagrađen 1452. godine ili ranije (Dinić, 1978,  248; Vego 1957, 71).

1463. godine  Ljubuški prvi put osvajaju Osmanlije. Drže ga svega mjesec dana, (juni-juli) jer su se morali povući radi nedovoljne snadbjevenosti vojske, tako da je  knez Vlatko brzo vratio grad pod svoju vlast.

Između 1468 i 1477. godine Osmanlije su definitivno osvojile Ljubuški. Već 1477. godine predstavlja  pograničnu utvrdu sa jakom posadom.


Izvor:Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, Predsjedavajuća komisije Amra Hadžimuhamedović, objavljeno u Službenom glasniku BiH, broj 43/03.
slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg