Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica | Plemenito

Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica | Plemenito

Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica


slike

Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica
Nekropola sa stećcima – Ograda Vlah kod Konjica

Nacionalni spomenik čini 16 grobova sa stećcima (15 sanduka i jedan visoki sljemenjak), a nekropola se nalazi na nadmorskoj visini od 744 m na lokalitetu udaljenom oko 2,5 km u pravcu istoka od sela Čičevo.

Još od praistorije dolinom rijeke Neretve i njenih rubova vodile su komunikacije koje su povezivale srednju Bosnu sa Jadranskim primorjem.

Uz korekcije i prilagođavanje trase, ovuda su prolazile važne komunikacije u antičko, srednjovjekovno i osmansko doba, sve do probijanja puta kroz kanjon Neretve od Jablanice na jug osamdesetih godina XIX vijeka. Srednjobosansko rudogorje, plodna zemlja u dolini Neretve i bogate planinske ispaše doprinijeli su da se na velikom koljenu Neretve, između planinskih masiva Bitovnje, Bjelašnice i Visočice na sjeveru, te Prenja i Čvrsnice na jugu, formiraju brojna naselja u svim periodima, shodno uslovima i zahtjevima vremena u kom su nastajala.

U široj okolini Konjica, u ranije doba srednjeg vijeka, postojali su župa Neretva, dio župe Zagorja (kraj oko Bjelimića) i dio Komske župe (kraj oko Glavatičeva).

Zemaljski muzej u Sarajevu je 50-ih godina prošlog vijeka započeo sistematičnija istraživanja nekropola sa stećcima u Bosni i Hercegovini. Područje konjičke opštine spada u teritorije koje imaju najveći broj stećaka u Bosni i Hercegovini. Način grupisanja stećaka omogućava da se na terenu prate i dokumentuju važne istorijske pojave, procesi i odnosi.

Po smještaju velikih nekropola mogu se pouzdano ubicirati centri nekadašnjih kultnih i političkih zajednica. Takođe, po smještaju srednje veličine nekropola, mogu se pratiti procesi razvoja tzv.rodovskih zajednica, dok se kod manjih grupa prati odraz intenzivne feudalizacije i socijalnog diferenciranja, tj.kada se pojedini rodovi više ne uklapaju sa susjedima, već se izdvajaju i stvaraju porodične nekropole.

Pavao Anđelić je u svojim pisanim djelima pominjao i djelimično opisivao, pored mnogobrojnih, i ovu nekropolu zvanu Ograda ili Vlah. Inače, u selu Čičevo nekropole sa stećcima su smještene na 6 lokacija, a 2,5 km istočno od sela. Uvidom na lokalitetu 26.06.2009. godine evidentirano je 16 stećaka, većim dijelom smještenih u grabovoj šumi uglavnom prekrivenim biljnim organizmima (mahovinom i lišajevima) koji svakako utiču na razaranje strukture istih.

Izvjestan broj stećaka je nagnut, a nekolicina tone. Od 16 stećaka svega dva su ukrašena motivima tordirane vrpce, rozetom i trolisnom lozom. Orijentisani su po pravcu istok-zapad, izuzev dva stećka, početnog i krajnjeg. Jedan od stećaka, visoki sanduk sa postoljem, je slijedećih dimenzija: postolje 250 dž 120 dž 20, sanduk: 196 x 78 x 116 cm. i ostali stećci su sličnih dimenzija, a dužina istih se kreće od 162 do 210 cm.(210 x 125 x 58 cm su dimenzije jednog od tih stećaka).

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj od 9. do 12. februara 2010.godine, donijela je svoju odluku kojom je Istorijsko područje – Nekropolu sa stećcima na lokalitetu Ograda (Vlah), opština Konjic, proglasila nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

 

Preuzeto sa sajta: OPŠTINA KONjIC

PRIREDIO: Boris Radaković

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Ključne riječi:

Stećci Mramorje Gradina