НАТПИС НА ГРОБНОЈ ПЛОЧИ РАДОСАВА ХЕРАКОВИЋА У НЕКРОПОЛИ БОЉУНИ II | Племенито

НАТПИС НА ГРОБНОЈ ПЛОЧИ РАДОСАВА ХЕРАКОВИЋА У НЕКРОПОЛИ БОЉУНИ II | Племенито

НАТПИС НА ГРОБНОЈ ПЛОЧИ РАДОСАВА ХЕРАКОВИЋА У НЕКРОПОЛИ БОЉУНИ II

Пажљивим маркирањем словних знакова у натпису Радосава Хераковића у доњем дијелу средњовјековног гробља у Бољунима (Бјелојевићи) код Стоца, дошао сам до увјерења да је натпис раније објављиван погрешно. Такође, и од стране заслужног епиграфичара Марка Вега. Главна погрешка односи се на именицу Голубача која је требала да представља име баштине у којој је Радосав сахрањен.

Током истраживања старих ћириличних натписа у Херцеговини, посебну пажњу сам обратио богатом фундусу у околини Стоца. Најприје, дакако, Бољунима. Обзиром да су у последње вријеме јако често објављивани радови (и стручни) који су се бавили натписима из ове некрополе, а објaвљивани су на темељу резултата уваженог Марка Вега, желим овом приликом указати на погрешке у анализама ових епитафа. Узећу за примјер натпис Радосава Хераковића.

Натпис је уклесан на западном и средишњем дијелу плоче димензија: 1,80 х 0,98 х 0,40 м која лежи у крајњем источном рубу доње некрополе у Бољунима (нешто сјеверније од споменика Богавца и Тараха. Већ и погледом на резултат М. Вега могло се наслутити да нешто није у реду са препознавањем слова шестог реда натписа. У томе реду су и направљене крупне грешке. Aутор и његови претходници у томе реду проналазили су ријеч: ГОЛɤБАVН о чему не може бити ни говора. Сигурно је да је и у овом случају дошло до анализа натписа по влажном времену, или ослањању на одливке. Међутим, петорица истраживача објављивали су овај натпис па је стога јасно да је практиковано ослањање на цртеже претходника без непосредних провјера. Такође, седми ред натписа који би по М. Вегу био састављен од три знака, пружен је посве погрешно. У њему се налази пет слова: З В А Х Ь. Код тумачења, помишљао сам и на алтернативно рјешење налажењем глагола ковати: К(О)ВАХЬ. Но, тада би „омега“ била положена усправно. Ево како заправо изгледа натпис Хераковића:


А СЕ ЛЕЖН РАДОС

АВЬ ХЕРАКОВН

ЋЬ ВО ЛЕГОХЬ

NA СВО(Н)Н ПЛ

ЕМЕ(NН)ТОН

ВО МН(СЛ)НАХ Н К

(А)З(Н)ВАХЬ/ КВАХЬ?

ЛАКА

БЛ(А)

ГА

 

„Овдје лежи Радосав Хераковић. Ово легох на својој племенитој. Ово мислијах и казивах. Лака блага (земља).“

M. Вего овако доноси натпис: А СЕ ЛЕЖН РАДОСАВЬ ХЕРАКОВНЋЬ ВО ЛЕГОХЬ NA СВН ПЛЕМЕТОН ГОЛɤБАVН И ДЬ Е ЛАКА БЛГА. Затим: A se leži Radosavь Herakovićь. Ovo legohь na svojoj plemenitoj Golubači, i d (da) je [zemlja] laka, bl[a]ga! Аутор натпис правилно опредјељује 15. вијеку. У прилог оваквом датовању (можда прва половина 15. вијека) говорио би облик слова В као усправљеног правоугаоника , облик слова Ћ , слова К , слова М (шире и ниже М косих страна) и остале карактеристике словних знакова које у цјелини одговарају натписима 15. вијека. Скренуо бих пажњу на облик слова З – почетног слова седмог реда које је изведено попут овога слова у натпису Остоуше Пакпала из Дечана (1377) или Влатка Влађевића из Лађевића код Рогатице (почетак 15. вијека).
Снимак натписа, вјероватно неког одливка Марка Вега у другом тому његовог Зборника. Ваља обратити пажњу на шести и седми ред натписа у којима недостаје прво слово, слова 3. и 4. су Лɤ а ту постоји само једно јасно М, затим слово 5. Б које једноставно не постоји ни у траговима, слово 7. V као и 10. гдје није виђено К. Седми ред је потпуно погрешан. Овдје нема слова Д. Натпис је трпио од процеса хемијског растакања у средишњем дијелу и више сјеверно гдје се формира пространа плитка лакуна која држи воду.

 

АУТОР: Горан Ж. Комар 

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Стећци Мраморје Ћирилица