U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA | Plemenito

U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA | Plemenito

U IME OCA I SINA I SVETOGA DUHA

Ovim riječima koja se izgovaraju kada se krstimo, počinje natpis na mramoru sljemenjaku nekropole Olovci, čije nam fotografije donese Marinko Petrović. Hvala mu!


Sl. 1. Spomenik sa ćiriličnim natpisom 

Da ne bi ponavljali  već rečeno i napisano, ovu nekropolu je opisao Šefik Bešlagić, 1959. godine u ,,Glasniku zemaljskog muzeja u Sarajevu,, pod naslovom ,,Nekoliko novopronađenih natpisa na stećcima“ na stranicama 245. i 246. Pa Vam taj tekst prenosimo u cijelosti:

„OLOVCI

Selo Olovci nalazi se oko 18 km sjeverozapadno od Kladnja, u opštini kladanjskoj. Na lijevoj strani ceste Olovo – Tuholj situirana je srednjovjekovna nekropola sa 17 stećaka (12 sljemenjaka, 4 sanduka i 1 obelisk) od kojih 5 imaju ukrase u vidu spirala, krsta i todiranih vrpca. Na istočnoj čeonoj strani nešto izdvojenog sljemenjaka (167 h 70 h 64 cm) sa postoljem uklesan je sljedeći natpis:

VbHME ωTCA I SHNA H SVTAGO DHA

ASE LEŽH RADOMHRbюRHSALHĐb

NA SVOEH ZEMLH ....PLEMENHTOH

Transkribovan ovaj natpis glasi:

V' IME OTCA I SINA I SVTAGO DH(A) ASE LEŽI RADOMIR JURISALIĆ

NA SVOEI ZEMLI PLEMENTOI

Stećak je bio zatrpan pa ga je trebalo otkopati da bi se natpis vidio. Njegovs slova su danas dosta dobro očuvana. Jedino u početku poslednjeg reda nedostaju dva slova koja vjerovatno znače NA. Majsor (pisar ili klesar) u riječi OCA dopisuje malo T iznad O što se običavalo u svoje vrijeme. On izostavlja neka slova: u riječi SVETAGO nema slova E, riječ DUHA piše samo sa dva odnosno tri slova, ako pretpostavimo da ima A, izostavljajući prvi samoglasnik. Iza imena i prezimena upotrebljava poluglas. I poslednju riječ je nepotpuno napisao – očito je da se tu radio o riječi PLEMENITOI. Uvodna formula nije tako česta na ovoj vrsti sopomenika (T. II, 4).

Držim da ovaj natpis treba čitati ovako:

V' IME OCA I SINA I SVETAGO DUHA, ASE LEŽI RADOMIR JURISALIĆ NA SVOI ZEMLI (NA) PLEMENITOI.

Nije poznato ko je Radomir Jurisalić. Sigurno je da on pripada feudalnoj porodici Jurisalića čija je baština bila u ovome kraju.

Po obliku slova natpis bi najprije mogao da se stavi u XIV ili XV vijek.

Evidentiranje natpisa obavio je stručnjak Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Sarajevu Zdravko Kajmaković u maju 1958. godine.“

Samo da napomenemo ono što je izostavljeno da je natpis na ovom spomenutom mramoru pisan starom ćirilicom, na srpskoslovenskom jeziku, tj. staroslovenskom jeziku srpske redakcije pa nije čudno niti potrebno objašnjavati nešto posebno zašto je pisano slovo T iznad ωu riječi ωTCA , zašto se piše DHA bez U ili upotreba ,,debelog“ ili „tankog“ poluglasa JER.

Dovljno je da se pročitaju srednjovjekovna Jevanđelja ili povelje bosanskih banova i kraljeva  koji sebe Stefanom nazivaše.


 Mramor, sljemenjak ukrašen vladičanskim žezlom.

 

FOTO-ALBUM: Fotografije načinoMarinko Petrović. 

Preuzeto sa sajta MRAMORJE

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg