TERITORIJALNI RAZVOJ BOSANSKE DRŽAVE U SREDNjEM VEKU | Plemenito

TERITORIJALNI RAZVOJ BOSANSKE DRŽAVE U SREDNjEM VEKU | Plemenito

TERITORIJALNI RAZVOJ BOSANSKE DRŽAVE U SREDNjEM VEKU


Napomena

Rasprava Vladimira Ćorovića koja se bavi pitanjem nastanka i teritorijalnog širenja zemlje Bosne, od njenih početaka u ranom srednjem vijeku, preko njenog najvećeg teritorijalnog širenja za vrijeme bana Stefana II (1322-1353) i bana docnije kralja Stefana Tvrtka I (1353-1391), pa sve do njene propasti kada je osvajaju osmanlije. Obrađene su i druge srpske oblasti koje su vremenom ušle u bosansku državu, kao i dijelovi hrvatskog etničkog prostora na koji se bosnska država bila širili, njen odnos sa Dubrovnikom, kao i periodi kada je bila u jedinstvenoj srpskoj državi kneza Časlava, pa do njenog osamostaljenja.