POVELjA BANA TVRTKA KNEZU VLATKU VUKOSLAVIĆU | Plemenito

POVELjA BANA TVRTKA KNEZU VLATKU VUKOSLAVIĆU | Plemenito

POVELjA BANA TVRTKA KNEZU VLATKU VUKOSLAVIĆU


Napomena

Povelja je nastala poslije 14. marta 1357. godine. Ovom poveljom ban Tvrtko zajedno sa bratom Vukom i majkom Jelenom, potvrđuje knezu Vlatku Vukoslaviću i njegovim potomcima vjeru gospodsku.  Povelja se danas čuva u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti (Magyar Orszagos Leveltar) pod signaturom DL 56742. Ranija izdanja povelje: G. Wenzel, A szlav torteneti emlekek es a magyar tortenelem, Tortenelmi Tar 1879, sa prevodom na mađarski jezik; F. Šišić, Iz arkiva u Kormendu, VZA VII 1905; L. Thalloczy, Tanulmanyok a Bosnyak bansag kezdeterol fotekintettel a Kormendi leveltar okleveleire, Budapest 1905; L. Thalloczy, Istraživanje o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povelje kormendskog arkiva, GZM 18 Sarajevo 1906; L. Thalloczy, Studien zur Geschichte  Bosniens und Serbiens im Mittelalter, Munchen und Leipzig 1914; M. Vego, Postanak srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1982, transkripcija latinicom, sa reprodukcijom snimka iz 1906. godine; Dejan Ječmenica,  Građa o prošlosti Bosne 4, Banja Luka, 2011.

Literatura: Građa o prošlosti Bosne 4, Banja Luka, 2011; 9-19, (povelju priredio Dejan Ječmenica).

Prevod

U ime Boga svemogućeg. Vera gospodina Tvrtka, milošću Božjom bana bosanskoga i njegovog srdačnog brata, gospodina kneza Vuka i njihove majke poštovane gospođe Jelene i njihove vlastele, po imenu: kaznaca Boleslava i tepčije Ivahna i kneza Vladislava Dabišića s braćom i kneza Vlaja Dobrovojevića i vojvode Tvrtka i njegovog brata, župana Novaka i kneza Mrkoja i kneza Vukca Hrvatinića i kneza Vladislava Obradovića i župana Brajana Pribinovića i kneza Miloša Divoševića i njegovog brata, kneza Sladoja i kneza Vlatka Obrinovića i gospođe Jelene Ostojinice – knezu Vlatku Vukoslaviću i njegovom sinu Vukoslavu i ostalim njegovim. Da mu ne bude krivice zbog njegovog bratučeda Grgura Pavlovića, i da mu ne bude ništa rđavo zbog Grgureve nevere, niti zbog kojeg Grgurevog rđavog činjenja, ni za jedna zla dela Grgureva, ni za jedno zlo činjenje Grgurevo, da ne bude  knezu Vlatku i njegovom detetu od našeg gospodstva nikakvog rđavstva niti kakvog beščašća, i da mu se zbog tog razloga ne učini nikada. Da mu je na to vera naša gospodska i naše vlastele, ovih koji su tu upisani i imenovani, te da živi u toj veri našoj, koju je pre našao u našem gospodstvu. I sada ti potvrđujemo onu veru našom verom gospodskom i naše vlastele, ove koja je tu upisana. A služi verno našem gospodstvu.

A ovome je ručnik i pristav vojvoda Purća sa braćom i knez Vukac Hrvatinić.

A ovo pisa Dražeslav dijak od leta rođenja Božjeg 1357. leto.