Otkriveni temelji pravoslavnog hrama na brdu Borovac kod Srebrenice | Plemenito

Otkriveni temelji pravoslavnog hrama na brdu Borovac kod Srebrenice | Plemenito

Otkriveni temelji pravoslavnog hrama na brdu Borovac kod Srebrenice

17:14:40 12.05.2016

Mještani sela Orahovica  i članovi „Svetosavske omladinske zajednice“ iz Srebrenice obavili su iskopavanje i potpuno očistili teren odnosno otkrivene zidine i podnu podlogu srednjovjekovne pravoslavne crkve na lokaciji zvanoj Crkvište na brdu Borovac, desetak kilometara jugozapadno od opštinskog središta gdje je služena i prva liturgija kojoj je prisustvovao veći broj vjernika.

Crkva je iz srednjeg vijeka, stara je više od 550 godina i tu je postojala prije turske okupacije ovih krajeva kada je porušena što potvrđuje podna podloga od cigle koja nije korištena u doba teurske vladavine na ovim prostorima, kaže mjesni paroh protojerej Aleksandar Mlađenović.

Na otkrivenim zidinama pronađena su 4 ljudska skeleta koji su tu sahranjeni nakon rušenja crkve. Na skeletima su bili austrijski novčići, a otkriveni su još neki metalni predmeti.

Osobe čiji su skeleti otkriveni sahranjeni su po pravoslavnom običaju, okrenuti pravcem istok-zapad i sa prekrštenim rukama na prsima, rekao je Mlađenović.

Apsida je potpuno očišćena i otkrivene zidine nekadašnje crkve su vanjskih  dimenzija 13 sa sedam metara. Mještani su na ovom lokalitetu željeli da grade crkvu i 28.septembra prošle godine tu je osvještan podignuti krst.

Kada je započeto kopanje i pripremanje lokacije za izgradnju crkve i otkrivene zidine nekadašnje crkve ustanovljeno je da je krst podignut pola metra od sredine oltarskog zida na njegovoj vanjskoj strani i tu će ostati do izgradnje hrama jer je ovo arheološko otkriće još više učvrstilo volju vjernika ovog i susjednih srpskih sela da se na Crkvištu iznad Orahovice ponovo podigne crkva.

Legenda o postojanju hrama na Borovcu se obistinila.

Arheolozi treba tačno da utvrde iz kog vijeka je ta crkva koja je porušena u doba turske vladavine i da daju ocjenu o vrijednosti i značaju otkrivenih arhefakata.

Mlađenović  je istakao da su ostaci crkve pronađeni prije petnaestak dana prilikom uređenja ovog lokaliteta i da je o tome upoznat tim arheologa koji trenutno rade na istraživanju i konzervaciji arheološkog nalazišta „Rimski municipium“ u Skelanima.

"Pokazalo se da ovaj lokalitet nije slučajno nazivan Crkvište. Mnogo lokacija u BiH nose takve nazive jer su u narodu ostala sjećanja da su se na tim mjestima nekada nalazile crkve koje su porobljivači i okupatori rušili", rekao je Mlađenović.

Prema njegovim riječima, mještani Orahovice vjerovali su u legendu koja je prenošena sa generacije na generaciju da je naziv Crkvište na Borovcu nastao zbog crkve koja se tu nekada nalazila i željeli su da na toj lokaciji grade hram.

"Prilikom čišćenja i pripreme terena za izgradnju crkve naišli su ostatke, odnosno temelje nekadašnje srpske bogomolje što je potvrdilo da nije riječ o izmišljenoj nego o legendi koja je odraz istinskog pamćenja i nezaborava narodnog i na tim temeljima ponovo će izgraditi hram", naveo je Mlađenović.

Preuzeto sa sajta EPARHIJE ZVORNIČKO-TUZLANSKE