ISPRAVA KOJOM DUBROVČANI KRALjU OSTOJI VRAĆAJU ZEMLjU I KUĆU I PRIMAJU GA ZA SVOG VLASTELINA | Plemenito

ISPRAVA KOJOM DUBROVČANI KRALjU OSTOJI VRAĆAJU ZEMLjU I KUĆU I PRIMAJU GA ZA SVOG VLASTELINA | Plemenito

ISPRAVA KOJOM DUBROVČANI KRALjU OSTOJI VRAĆAJU ZEMLjU I KUĆU I PRIMAJU GA ZA SVOG VLASTELINA


Napomena

Isprava je nastala 31. decembra 1410. godine. Nakon što je po drugi put sjeo na kraljevski presto 1409. godine, Stefan Ostoja je početkom decembra iste godine potvrdio Dubrovčanima sve povelje i privilegije koje su dobili ranije od gospode srpske, raške i bosanske. Dubrovčani su ga zajedno sa sinom primili poslednjeg dana 1410. godine, za svoga građanina i vratili mu kuću u gradu i zemlju u Slanskom primorju. Original isprave nije sačuvan, ali jeste prepis koji je sačinio srpski notar u Dubrovniku Nikša Zvijezdić u zborniku privilegija Liber privilegiorum. Zbornik Nikše Zvijezdića, Franc Miklošič nazvao je Codex Ragusinus. Isprava se čuva u Državnom arhivu u Dubrovniku. Ispravu su do sada objavili: Franc Miklošič, Monumenta Serbica, 1858; Ljubomir Stojanović, Stare srpske povelje i pisma, I-1, 1929; Rade Mihaljčić, Građa o prošlosti Bosne 6, Banja Luka 2013.

Literatura: Građa o prošlosti Bosne 6 , Banja Luka 2013, 25-26, (povelju priredio Rade Mihaljčić).

Prevod

U ime velikog Savaota, golemoga gospodina Boga našega, to jest s početkom Oca, ispunjenjem Sina i svršetkom Presvetog duha. O velikoslavna, Presveta Trojice, slava tebi, jer u tebi se krstismo i kroz tebe primismo božansku blagodat koja nas je udostojila po svojoj slatkoj i neizrecivoj milosti da uzdržavamo i upravljamo bogovoljenim i njime nama darovanim gradom  Dubrovnikom, koji je naša očevina. I da bude božjom voljom u bogatoj državi, u svemu slaveći Boga. Izvoli Bog i velika i krasna milost presvetloga i previsokog gospodina kralja Stefana Ostoje, koji nama knezu i vlasteli grada Dubovnika posla svoju vlastelu i poklisare, kneza Hrvoja Vignjevićai kneza Tomaša Bućanića. Po njima kraljevstvo mu traži i moli nas da zaboravimo vreme kada je zaratio protiv nas, bez naše krivice. Onaj rat ili bilo koja zloba, ili zla volja, njime uzrokovana, da se ostave i da njegovom kraljevstvu damo dohodak i palate u Dubrovniku, deo zemlje u Primorju; da gospodina kralja Ostoju i njegova sina gospodina Stipana primimo za našu vlastelu i većnike naše, da je voljan doći u Dubrovnik s gospođom kraljicom Kujavom i sinom i s decom, koja jesu i koja bi se rodila. I mi, gospodin knez i vlastela i sva opština grada Dubrovnika uvidevši kako gospoda Rusaga bosanskog, opet prihvataju i poštuju gospodina kralja Ostoju kao svoga gospodara, osmotrivši veliko, krasno i pošteno prijateljstvo, koje su kraljevstvo i velmože Rusaga bosanskog imali vazda prema nama, na slavu i uzvišenost kralja Ostoje, učinismo da rat i zlobe koje je uzrokovao ostavimo, da to više ne spominjemo. Palate kraljevstva u Dubrovniku i dohotke i deo zemlje u Primorju obećavamo dati kraljevstvu po redu i običaju, kako smo i pre ovog lista mir i večnu srdačnost imali, postavili i zapisali sa kraljevstvom i Rusagom bosanskim. I od danas primamo gospodina kralja Ostoju i njegovog sina gospodina Stipana i drugu decu, koja bi se rodila u gospodina kralja Ostoje, i unuke i praunuke po muškom kolenu, za našu dragu i mnogopoštovanu vlastelu i većnike, kao i mi vlastela Dubrovčani. I povlastice da imaju s decom koja su, i koja bi se rodila, sa imanjem koje bi doneli kao i druga gospoda bosanska, koja su u naše mesto dolazila. I na sve višepisano zaklesmo se ja knez, sa vlastelom. Zaklesmo se na svetom životvornom krstu Hristovom, u četiri jevanđeliste, dvanaest vrhovnih svetih apostola, 318 svetih otaca koji su u Nikeji, i u sve svete koji su od veka Bogu ugodili. Ovi se zakleše: najpre gospodin knez Nikola Gučetić i vlastela izabrana Dobre Kalićević, Luka Bunić, Vlaho Sorkočević, Paoko Gundulić, Simko Gučetić, Mihoč Lukarević, Nikša Pucić, Nikša Grubetić. Ovo se pisa u izabranoj palati i većnici bogoljubimog grada Dubrovnika, leto Hristova rođenja 1410, meseca decembra 31 dan, a upisa Rusko logotet. Bože pomiluj ga.