DVA PISMA KRALjA STEFANA TVRTKA I O DUGU SREBRENIČKOG CARINIKA DRAGOJA BENVENUTIĆA | Plemenito

DVA PISMA KRALjA STEFANA TVRTKA I O DUGU SREBRENIČKOG CARINIKA DRAGOJA BENVENUTIĆA | Plemenito

DVA PISMA KRALjA STEFANA TVRTKA I O DUGU SREBRENIČKOG CARINIKA DRAGOJA BENVENUTIĆA


Napomena

Prva povelja predstavlja vjerovatno pismo kralja Tvrtka I za kapelana dum Marka koji je poslat u Dubrovnik kako bi sa tamošnjim vlastima dogovorio rešenje problema koji je vezan sa dugom Dragoja Benvenutića, carinika u Srebrenici. Druga isprava je takođe pismo kralja Tvrtka o isplati duga koji je načinio Dubrovčanin Dragoje Benvenutić dok je poslovao kao carinik u Srebrenici. Jasno je da su ova dva pisma u međusobnoj vezi jer se odnose na isto pitanje.

Prvo pismo se može datirati prije 18. septembra 1388. godine. Naime, kao zastupnik srebreničke carine Dragoje Benvenutić je kralju Tvrtku I ostao dužan 100 litara srebra. Pitanje naplate duga kralj je pokrenuo  najkasnije do pomenutog datuma davši punomoć svom kapelanu Marku kako bi riješio problem  u Dubrovniku. Drugo pismo je nastalo najvjerovatnije prije 19. maja 1389. godine jer je kralj tada dobio svojih 100 litara srebra.

Oba pisma su sačuvana u orginalu i nalaze se u Državnom arhivu u Dubrovniku. Ranija izdanja prvog pisma možemo naći kod M. Pucić, Spomenici srpski II, 31, br. 40;  Lj. Stojanović, Povelje i pisma I-1, 88-89, br.88; L.Slaveva-V. Mošin, Srpski gramoti od Dušanovo vreme, Prilep 1988, 46–47, br. 8. Dok ranija izdanja drugog pisama su: K. Jireček, Spomenici srpski, 39, br. 25; Lj. Stojanović, Povelje i pisma I–1 , 89–90, br. 90.

Literatura: Građa o prošlosti Bosne 2, Banja Luka 2009, 53-62, ( povelju priredio Dejan Ječmenica).

Prevod

Prevod prvog pisma

+ Kraljevstva mi dragim i voljenim prijateljima, knezu i sudijama i vlasteli grada Dubrovnika. Da znate, milošću Božijom zdravo smo i veselo i radi smo da čujemo o vašem zdravlju. I stoga poslasmo ka vama našeg kapelana, dum Marka. I po njemu vam poručismo naše reči, da što vam govori imate mu verovati, naše su reči. I neka vam Bog dâ zdravlje.

Spolja: + Kraljevstva mi dragim i voljenim prijateljima, knezu i sudijama i vlasteli grada Dubrovnika.

 


Prevod drugog pisma

+ Kraljevstva mi dragim prijateljima, knezu i sudijama i vlasteli dubrovačkoj. One litre, koje mi je dužan Dragoje Benvenutić, dajte ih našem protovestijaru. Onih sto litri, kako je dogovoreno o tome među nama, tako ih dajte. A od sada da je slobodan Dragoje Benvenutić od toga duga i od one naše carine koju je držao pošto je, plativši tih sto litri, slobodan od toga.

Spolja: + Kraljevstva mi dragim prijateljima, knezu i sudijama i vlasteli dubrovačkoj.

Za srebro.