DVA NATPISA IZ OKOLINE VIŠEGRADA | Plemenito

DVA NATPISA IZ OKOLINE VIŠEGRADA | Plemenito

DVA NATPISA IZ OKOLINE VIŠEGRADA


Napomena

Epigrafičar Goran Ž. Komar tokom istraživačke kampanje u 2016. godini, između ostalog obišao je područje Višegrada, i tu izvršio provjeru dva epigrafska natpisa koja su ranije pročitana i publikovana. Tekst o rezultatima analize ovih natpisa Komar je prvo objavio u „Glasu Trebinja“, a sad ga posredstvom autora i mi preuzimamo na naš sajt.