Glamoč | Plemenito

Glamoč | Plemenito

Glamoč


slike

Glamoč

Župu Glamoč pominje kralj Stefan Ostoja Kotromanić u svojoj povelji Dubrovniku povodom izmirenja sa Pavlem Klešićem 1404. godine.

Dio povelje glasi: "A vratismo mu njegov grad u Glamoču i sve što je u Glamoču njegovo bilo i u Duvnu i u Bosni".

Zanimljivo je da se navode oblasti odnosno župe Glamoč i Duvno posebno pored Bosne. Ovo je svakako pokazatelj o složenosti teritorijalnog i političkog uređenja srednjovjekovne bosanske države. Ovo pokazuje da je Bosna bila glavna, ali samo jedna od teritorijalno-političkih jedinica koje su činile bosansku državu.

Vojvoda Pavle Klešić, najznačajniji član porodice Klešić, za koju se smatra da je bila u srodstvu sa Kotromanićima. Prvi put se pominje u aktu kralja Tvrtka I iz 1390. kao "vojvoda kraljevstva Hrvatske". Zabilježeno je da je prešao u rimokatoličanstvo, jer je smatrao da se jedino tako bosanska država može spasiti od turskih osvajanja.

Župa Glamoč nalazila se u jugozapadnom dijelu bosanske države, poznatom pod nazivom Zapadne strane. U sastav bosanske države ušla je u vrijeme bana Stefana II Kotromanića, a sedište joj je bio grad Glamoč.


Literatura: Građa o prošlosti Bosne 5, Banja Luka, 2012.

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg