ПОВЕЉА БАНА ТВРТКА КНЕЗУ ВЛАТКУ ВУКОСЛАВИЋУ | Племенито

ПОВЕЉА БАНА ТВРТКА КНЕЗУ ВЛАТКУ ВУКОСЛАВИЋУ | Племенито

ПОВЕЉА БАНА ТВРТКА КНЕЗУ ВЛАТКУ ВУКОСЛАВИЋУ


Напомена

Повеља је настала послије 14. марта 1357. године. Овом повељом бан Твртко заједно са братом Вуком и мајком Јеленом, потврђује кнезу Влатку Вукославићу и његовим потомцима вјеру господску.  Повеља се данас чува у Мађарском државном архиву у Будимпешти (Magyar Orszagos Leveltar) под сигнатуром DL 56742. Ранија издања повеље: G. Wenzel, A szlav torteneti emlekek es a magyar tortenelem, Tortenelmi Tar 1879, са преводом на мађарски језик; F. Šišić, Iz arkiva u Kormendu, VZA VII 1905; L. Thalloczy, Tanulmanyok a Bosnyak bansag kezdeterol fotekintettel a Kormendi leveltar okleveleire, Budapest 1905; L. Thalloczy, Istraživanje o postanku bosanske banovine sa naročitim obzirom na povelje kormendskog arkiva, GZM 18 Sarajevo 1906; L. Thalloczy, Studien zur Geschichte  Bosniens und Serbiens im Mittelalter, Munchen und Leipzig 1914; M. Vego, Postanak srednjovjekovne bosanske države, Sarajevo 1982, транскрипција латиницом, са репродукцијом снимка из 1906. године; Дејан Јечменица,  Грађа о прошлости Босне 4, Бања Лука, 2011.

Литература: Грађа о прошлости Босне 4, Бања Лука, 2011; 9-19, (повељу приредио Дејан Јечменица).

Превод

У име Бога свемогућег. Вера господина Твртка, милошћу Божјом бана босанскога и његовог срдачног брата, господина кнеза Вука и њихове мајке поштоване госпође Јелене и њихове властеле, по имену: казнаца Болеслава и тепчије Ивахна и кнеза Владислава Дабишића с браћом и кнеза Влаја Добровојевића и војводе Твртка и његовог брата, жупана Новака и кнеза Мркоја и кнеза Вукца Хрватинића и кнеза Владислава Обрадовића и жупана Брајана Прибиновића и кнеза Милоша Дивошевића и његовог брата, кнеза Сладоја и кнеза Влатка Обриновића и госпође Јелене Остојинице – кнезу Влатку Вукославићу и његовом сину Вукославу и осталим његовим. Да му не буде кривице због његовог братучеда Гргура Павловића, и да му не буде ништа рђаво због Гргуреве невере, нити због којег Гргуревог рђавог чињења, ни за једна зла дела Гргурева, ни за једно зло чињење Гргурево, да не буде  кнезу Влатку и његовом детету од нашег господства никаквог рђавства нити каквог бешчашћа, и да му се због тог разлога не учини никада. Да му је на то вера наша господска и наше властеле, ових који су ту уписани и именовани, те да живи у тој вери нашој, коју је пре нашао у нашем господству. И сада ти потврђујемо ону веру нашом вером господском и наше властеле, ове која је ту уписана. А служи верно нашем господству.

А овоме је ручник и пристав војвода Пурћа са браћом и кнез Вукац Хрватинић.

А ово писа Дражеслав дијак од лета рођења Божјег 1357. лето.