НАСТАНАК СРПСКИХ РОДОСЛОВА И ЛЕТОПИСА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОЛИТИЧКИХ И ДРУШТВЕНИХПРОМЕН | Племенито

НАСТАНАК СРПСКИХ РОДОСЛОВА И ЛЕТОПИСА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОЛИТИЧКИХ И ДРУШТВЕНИХПРОМЕН | Племенито

НАСТАНАК СРПСКИХ РОДОСЛОВА И ЛЕТОПИСА КАО ПОСЛЕДИЦА ПОЛИТИЧКИХ И ДРУШТВЕНИХПРОМЕН


Напомена

У раду се истражује веза између појаве старих српских родослова и летописа и историјских околности у којима су настали. Било да је у питању бан Твртко Котроманић са родословима или деспот Стефан Лазаревић са летописима-стемама, право на власт је заснивано на слави српске светородне династије.