Првобитна Босна | Племенито

Првобитна Босна | Племенито

Првобитна Босна

15:25:29 26.11.2015

novost

Жута боја означава првобитну "земљицу" Босну коју прву пут спомиње у 10. вијеку цар Константин VII Порфирогенит у свом спису "О управљању царством". У поглављу "О Србима и земљи у којој сада обитавају" дио о Босни гласи:

"У покрштеној Србији су насељени градови Дeстиник , Чернавуск, Међуречје, Дреснеик, Лесник, Салинес и у области Босне Котор и Десник."

Извор: Византијски извори за историју народа Југославије, том II, Београд, 2007, 58