Гламоч | Племенито

Гламоч | Племенито

Гламоч

15:30:50 26.11.2015

novost

Дио повеље гласи: "А вратисмо му његов град у Гламочу и све што је у Гламочу његово било и у Дувну и у Босни".

Занимљиво је да се наводе области односно жупе Гламоч и Дувно посебно поред Босне. Ово је свакако показатељ о сложености територијалног и политичког уређења средњовјековне босанске државе. Ово показује да је Босна била главна, али само једна од територијално-политичких јединица које су чиниле босанску државу.

Војвода Павле Клешић, најзначајнији члан породице Клешић, за коју се сматра да је била у сродству са Котроманићима. Први пут се помиње у акту краља Твртка I из 1390. као "војвода краљевства Хрватске". Забиљежено је да је прешао у римокатоличанство, јер је сматрао да се једино тако босанска држава може спасити од турских освајања.

Жупа Гламоч налазила се у југозападном дијелу босанске државе, познатом под називом Западне стране. У састав босанске државе ушла је у вријеме бана Стефана II Котроманића, а седиште јој је био град Гламоч.

 

Литература: Грађа о прошлости Босне 5, Бања Лука, 2012.