Mramorje | Plemenito

Mramorje | Plemenito

Mramorje


SREDNjOVJEKOVNO MRAMORJE KAO ISTORIJSKI IZVOR NA PRIMJERU SPOMENIKA SELA VOĐENI

SREDNjOVJEKOVNO MRAMORJE KAO ISTORIJSKI IZVOR NA PRIMJERU SPOMENIKA SELA VOĐENI

Na primjeru srednjovjekovnog mramorja (stećaka) sela Vođeni i okoline, uz korišćenje pomoćnih istorijskih nauka heraldike, toponomastike i onomastike, pokazaćemo neke

Stećak – srednjevjekovni kameni biljeg našeg pretka, vrhbosanskog kneza Pavla Radenovića, XV vijek ( arheološki lokalitet Pavlovac, Istočno Sarajevo )

Stećak – srednjevjekovni kameni biljeg našeg pretka, vrhbosanskog kneza Pavla Radenovića, XV vijek ( arheološki lokalitet Pavlovac, Istočno Sarajevo )

Stećak vrhbosanskog kneza Pavla Radenovića sa nekropole Pavlovac  ( Istočno Sarajevo) pretstavlja izuzetan primjerak srednjevjekovnih nadgrobnih spomenika koji su podizani

BALABANI U NEVESINjU: SREDNjOVJEKOVNO GROBLjE (BALABAN BRDO-KALUFI)

BALABANI U NEVESINjU: SREDNjOVJEKOVNO GROBLjE (BALABAN BRDO-KALUFI)

Srednjovjekovno groblje u selu Balabani nije našlo mjesta u pregledu uvaženog Šefika Bešlagića (1971). Spomenike sam obišao zahvaljujući mještaninu g.

STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA

STEĆCI U SELU MILATKOVIĆI KOD ČAJNIČA

Selo Milatkovići se nalazi na području opštine Čajniče. Smješteno je između Suhodanjske rijeke i Hoćevinskog potoka. Selu se dolazi iz

DREVNI KRSTOVI PIVSKOG MANASTIRA

DREVNI KRSTOVI PIVSKOG MANASTIRA

Drevena srpska svetinja Pivski manastir u novije vrijeme doživio je čudesnu  i u svijetu jedinstvenu seobu sa svoje prvobitne lokacije na Oku,

NATPISI U JANjIĆA GROBLjU U BANČIĆIMA KOD LjUBINjA

NATPISI U JANjIĆA GROBLjU U BANČIĆIMA KOD LjUBINjA

Prvi natpis je uklesan kao dvoredni uz zapadnu ivicu stećka tipa ploče koja leži u krajnjem istočnom sačuvanom dijelu srednjovjekovne nekropole u

 DVA ĆIRILIČNA NATPISA DOBRIJEVIĆA U DONjEM LUKAVCU NA PODRUČJU NEVESINjA

DVA ĆIRILIČNA NATPISA DOBRIJEVIĆA U DONjEM LUKAVCU NA PODRUČJU NEVESINjA

U sklopu istraživanja srednjovjekovnih ćiriličnih natpisa na prostoru Istočne Hercegovine koja teku od 2004. godine, posjetio sam (1. i 3. mart 2015)

NATPIS U STRAGAČINI KOD RUDOG

NATPIS U STRAGAČINI KOD RUDOG

Natpis su objavili Šefik Bešlagić i Marko Vego. Ovaj poslednji je obezbjedio snimak markiranog natpisa-odlivka iskosa, pa nije moguće sagledati njegovu

NEKROPOLA STEĆAKA ĐERUŠA KOD PRIBOJA

NEKROPOLA STEĆAKA ĐERUŠA KOD PRIBOJA

Ova nekropola se nalazi na putu iz Priboja prema zaseoku Bogdanovići. Sastoji se od desetak spomenika, od kojih su neki

NEKROPOLA U BALjCIMA (ČARDAK 2) I NjEN ĆIRILIČKI NATPIS

NEKROPOLA U BALjCIMA (ČARDAK 2) I NjEN ĆIRILIČKI NATPIS

Spomenike je pomenuo istraživač stećaka Šefik Bešlagić. Nekropola je položena na prostranu grobnu gomilu, a nalazi se kod zgrade seoske

HRIŠĆANSKI SIMBOLI GROZDA I LOZE NA HUMSKIM I BOSANSKIM STEĆCIMA

HRIŠĆANSKI SIMBOLI GROZDA I LOZE NA HUMSKIM I BOSANSKIM STEĆCIMA

Simboli loze i grozda na srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima-stećcima, pod kojima su sahranjivani naši preci u srednjem vijeku na područjima Humske

„SVATOVSKO GROBLjE“ BULOŽANI, SKOČIĆ

„SVATOVSKO GROBLjE“ BULOŽANI, SKOČIĆ

Stećci u Buložanima , zaseoku sela Skočić (Kozluk kod Zvornika) se nalaze na veoma neobičnom mjestu. Nisu kao ostali na vrhu

STEĆCI ISPRED ZEMALjSKOG MUZEJA U SARAJEVU

STEĆCI ISPRED ZEMALjSKOG MUZEJA U SARAJEVU

Naš saradnik Uglješa Skoko bio je u posjeti Zemaljskom muzeju u Sarajevu, gdje je fotografisao stećke koji se nalaze ispred ove ustanove. 

NEKROPOLA STEĆAKA PLIŠČICA – GATAČKO POLjE

NEKROPOLA STEĆAKA PLIŠČICA – GATAČKO POLjE

Na obodu Gatačkog polja, u arealu Zborne gomile nalaze se četri zasebne grupe stećaka. Najveća a ujedno i najvažnija od njih nalazi

SREDNjOVEKOVNO GROBLjE U RANKOVCIMA KOD LjUBINjA U REPUBLICI SRPSKOJ

SREDNjOVEKOVNO GROBLjE U RANKOVCIMA KOD LjUBINjA U REPUBLICI SRPSKOJ

Groblje se nalazi u ljubinjskom selu Rankovci koje pripada predjelu prostranog krečnjačkog bila koje razdvaja stare humske župe Ljubinje i Dabar. U

 NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA GROBLjU POD DUBOM U UBOSKOM (UBOSKO 1)

NEKROPOLA SA STEĆCIMA NA GROBLjU POD DUBOM U UBOSKOM (UBOSKO 1)

Kraj u kojem je područje opštine Ljubinje, između Stoca i Popova polja, je slabo istražen. Za nekoliko uočenih i zabilježenih  gradina

NEKROPOLA STEĆAKA I CRKVA SVETOG KNEZA LAZARA U VLAHOVIĆIMA KOD LjUBINjA

NEKROPOLA STEĆAKA I CRKVA SVETOG KNEZA LAZARA U VLAHOVIĆIMA KOD LjUBINjA

U ranom srednjem vijeku teritorija današnje opštine Ljubinje pripadala je velikoj ranosrednjovjekovnoj župi Popovo. To je bio najsjeverniji dio u župi Popovo

NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE

NEKROPOLA STEĆAKA NA PRESJECI KOD USTIKOLINE

Desetak kilometara od  Ustikoline prema Jabuci, nalazi se nekropola stećaka na mjestu Presjeka. Nekada se,kaže narodno predanje, nazivala Crkvine. Nekropola danas broji

Srednjovekovni natpis iz Zvornika sa pomenom imena grada

Srednjovekovni natpis iz Zvornika sa pomenom imena grada

Apstrakt: U ovom radu je prikazan jedan srednjovekovni nadgrobni spomenik (stećak) iz Zvornika, do sad nepoznat u stručnoj literaturi. Po obliku i

ČETIRI STARA ĆIRILIČNA NATPISA U OKOLINI ČITLUKA

ČETIRI STARA ĆIRILIČNA NATPISA U OKOLINI ČITLUKA

Natpis Ivaniša Komlinovića je usječen u dva reda na južnoj kosoj plohi sljemenjaka u nekropoli „Pavluša“ u Bakrima (Visočica) kod Čitluka. Nekropola

KRST I NEKROPOLA U PODRUČJU SELA KOD KALINOVIKA

KRST I NEKROPOLA U PODRUČJU SELA KOD KALINOVIKA

Nekropola se nalazi u području Sela, u brdima na lijevoj strani Neretve. Sela su razuđeno naselje sa grupama kuća raspoređenih na krečnjačkom

NATPIS U BRNjEŠCIMA U GLAMOČU

NATPIS U BRNjEŠCIMA U GLAMOČU

Natpis u Brnješcima u Glamoču pomenuo je uvaženi Marko Vego (Zbornik srednjovjekovnih natpisa Bosne i Hercegovine, tom IV, Sarajevo, 1970, 78-78, br.

ĆIRILIČNI NATPIS U SELU LEPENICA (KOVANj) KOD ROGATICE

ĆIRILIČNI NATPIS U SELU LEPENICA (KOVANj) KOD ROGATICE

Natpis iz sela Kovanj-Lepenica (lok. Torić) koje se nalazi uz desnu stranu ceste ka Sokocu, kao prvo naselje van Rogatice, leži uklesan

Srednjovijekovna nekropola u bilećkom selu Zvijerina

Srednjovijekovna nekropola u bilećkom selu Zvijerina

U pregledu bosanskohercegovačkih nekropola sa stećcima, uvaženi Šefik Bešlagić (Stećci, kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 380-392) nije pomenuo nekropolu iz srednjeg vijeka u

NATPIS POMOĆANA U GLAVNOJ NEKROPOLI (POD DUBOM) U SELU UBOSKO KOD LjUBINjA

NATPIS POMOĆANA U GLAVNOJ NEKROPOLI (POD DUBOM) U SELU UBOSKO KOD LjUBINjA

Natpis se nalazi na stećku tipa sanduka u rubnom dijelu nekropole kojom dominira ogromni srednjevjekovni krst. Kako sam ranije objavio drugi dio

NATPIS NA GROBNOJ PLOČI RADOSAVA HERAKOVIĆA U NEKROPOLI BOLjUNI II

NATPIS NA GROBNOJ PLOČI RADOSAVA HERAKOVIĆA U NEKROPOLI BOLjUNI II

Pažljivim markiranjem slovnih znakova u natpisu Radosava Herakovića u donjem dijelu srednjovjekovnog groblja u Boljunima (Bjelojevići) kod Stoca, došao sam do uvjerenja

Natpis župana Krnje iz Aranđelova  kod Trebinja

Natpis župana Krnje iz Aranđelova kod Trebinja

Aranđelovo je malo  naselje koje pripada gradu Trebinju, a smješteno je u blizini srednjovjekovnog grada Klobuka. Ova oblast u srednjem vijeku pripadala

Stećak u dvorištu manastira Dokmir kod Valjeva

Stećak u dvorištu manastira Dokmir kod Valjeva

Do manastira Dokmir se dolazi, kada se na putu Valjevo – Šabac skrene prema Pambukovici a zatim kod putokaza skrene do

Natpis vojvode Masna i njegovih sinova

Natpis vojvode Masna i njegovih sinova

U selu Donja Drežnica na desnoj strani rijeke Neretve, koje pripada gradu Mostaru, u živoj stjeni, nalazi se natpis uklesan ćirilskim slovima. 

NIJE "KRASTAČA" I NIJE "ANTROPOMORFNA"

NIJE "KRASTAČA" I NIJE "ANTROPOMORFNA"

Ovim člankom želim ukazati na duboku pogrešnost dva termina obično upotrebljena u naučnoj literaturi od vremena kada su započinjala istraživanja srednjovjekovnih grobnih

1 2 3

slika dana:

nosilac projekta:

pordžali:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg