Некропола стећака на Радимљи | Племенито

Некропола стећака на Радимљи | Племенито

Некропола стећака на Радимљи


слике

Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи
Некропола стећака на Радимљи

Некропола на Радимљи најпознатији је локалитет стећака, средњовјековних надгробних споменика, у Херцеговини. Налази се 3 километра западно од Стоца, уз цесту Столац – Чапљина, на локалитету Видово поље, на домак села Папрати. Некропола спада у највриједније споменике средњовјековног периода у БиХ. Каратеристике које истичу њену вриједност су: бројност примјерака, разноврсност и заступљеност свих основних облика, релативно висока умјетничка квалитета израде, богатство пластичних декорација, рељефних представа и натписа који спомињу историјске личности те сама њена доступност и смјештај.

На некрополи се налазе 133 стећка, од којих је 63 украшено. Око 30 % их има облик плоче, 25 % облик сандука и 25 % сандука с подножјем (то значи стећци су или један елемент или два посебно обликована и спојена елемента). Ту су још и три камена крста, од којих један доминира некрополом. Оријентација стећака у простору је исток-запад , а смјештени су у пољу окруженом стијенским масивом чији правац пружања прати правац пружања Динарида. На самој локацији стећци су густо сложени и налазе се непосредно уз цесту.Некропола на Радимљи је богата украшеним стећцима, чак њих 63. Карактеристични мотиви са стећака ове некрополе јесу : архитектонски украси са све четири стране стећка, стилизирани крстови, људске и животињске фигуре, винова лоза, мотиви из лова и мотиви с оружјем. Заштитни знак или знак распознавања ове некрополе је мушка фигура с уздигнутом руком и релативно великом шаком и прстима, која као да говори путнику да ће у овом тврдом и кршном херцеговачком крају наићи на гостољубиве и пријатељски расположене људе.

Ова некропола везана је за српску православну средњовјековну великашку породицу Храбрен-Милорадовић који су управљали околином Стоца, чији је даљи потомак и чувени руски генерал српског поријекла из времена Наполеонових ратова, Михаил Андрејевић Милорадовић.

 

Извор: сајт ОПШТИНЕ СТОЛАЦ

ПРИРЕДИО: Борис Радаковић

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg