NEKROPOLA SA STEĆCIMA POTKUK U BITUNjI UPASANA NA LISTU SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE UNESCO-A | Plemenito

NEKROPOLA SA STEĆCIMA POTKUK U BITUNjI UPASANA NA LISTU SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE UNESCO-A | Plemenito

NEKROPOLA SA STEĆCIMA POTKUK U BITUNjI UPASANA NA LISTU SVJETSKE KULTURNE BAŠTINE UNESCO-A

11:02:34 12.08.2016

Odlukom Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO-a od 15.07.2016.godine, nekropola sa stećcima Potkuk u Bitunji, opština Berkovići upisana je na Listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a.

Stećci Gornje Bitunje ( Zabrđa) nalaze se na četiri lokacije, poznate pod sledećim nazivima: Lokve, Potkuk, Zakuk i Baba.

Na nekropoli Potkuk se nalazi nekropola sa 243 stećaka od kojih su neki ukrašeni a pretpostavlja se da je nekropola jedne veće zajednice dok su nekropole Baba i Lokve vjerovatno porodične nekropole.

Uz ovu nekropolu nalazi se nekropola Zakuk sa devet stećaka i temeljima crkve koja je postojala u 14. vijeku. Crkva je pravougaonog presjeka orjentisana u smjeru istok-zapad sa zidovima debljine oko 60 cm na čijim ostacima se primjećuje krečni malter.

Desetak metara od temelja crkve nalazi se bunar koji je karakterističan po tome što i u najsušnijem periodu u istom postoji živa voda u što smo se uvjerili na licu mjesta a radi se o izuzetno sušnom periodu godine.

 

Preuzeto sa sajta: OPŠTINA BERKOVIĆI