ЋИРИЛИЧНИ НАТПИС У СЕЛУ ЛЕПЕНИЦА (КОВАЊ) КОД РОГАТИЦЕ | Племенито

ЋИРИЛИЧНИ НАТПИС У СЕЛУ ЛЕПЕНИЦА (КОВАЊ) КОД РОГАТИЦЕ | Племенито

ЋИРИЛИЧНИ НАТПИС У СЕЛУ ЛЕПЕНИЦА (КОВАЊ) КОД РОГАТИЦЕ

 

Натпис из села Ковањ-Лепеница (лок. Торић) које се налази уз десну страну цесте ка Сокоцу, као прво насеље ван Рогатице, лежи уклесан у два реда на стећку типа сљемењака. Споменик се као усамљен примјерак средњовјековног надгробног биљега налази у зони муслиманског гробља које дјелује као новије, а непосредно под кућом г. Раденка Божића (старосједиоци у селу). Споменик посједује водоравну платформу умјесто шиљастог хрбата широку 0,45 м. Димензије споменика износе: 1,76 х 0,92 х 0,62 м (изворно, јер је оштећен одваљивањем велике парчади на крајевима) са постољем дугачким 2,08 м. Помињао га је истраживач Шефик Бешлагић прочитавши име покојника као Твртко[1], а такође и епиграфичар Марко Вего прочитавши име као: Тртиша(а=q)[2]. Oвакво читање имена припада Ћиру Трухелки: ТРТ(ИШ)А[3]. Обојица су учинили погрешку из тешко докучивих разлога, јер прва три слова имена, усјечена на дужој сјеверној страни стећка су савршено јасна: ТРШ. Одмах иза трећег слова, отвара се велико оштећење који је вјероватно настало одваљивањем угла споменика.


Вq НМЕ БОЖНЕ А СЕ ЛЕЖН ТРША БАНОВИЋq

ДОБРН ВИТЕЗq NA СВОwИ ПЛЕМЕNНТОН

И овом приликом морам истаћи увјерење да је до оваквих бројних погрешки дошло усљед ослањања на одливке које је вјероватно обезбјеђивала теренска екипа или појединци. Јако је тешко пронаћи другачије објашњење за овакве погрешке и превиде. Kao доказ, упутио бих заинтересоване читаоце да погледају маркирани снимак натписа-одливка у  дјелу Марка Вега гдје се сасвим јасно, као последње слово првог реда натписа и треће слово имена покојника, види троного Т. О томе не може бити говора, јер је на оригиналу јасно видљива хоризонтална подница слова Ш и ништа друго.[1] Š. Bešlagić, Stećci. Kataloško-topografski pregled, Sarajevo, 1971, 249

[2] M. Vego, Srednjovjekovni natpisi Bosne i Hercegovine, IV, 28-29, br. 221

[3] Ћиро Трухелка, Гласник Земаљског Музеја Босне и Херцеговине у Сарајеву, књ. 3., 1895, 355

 

слика дана:

носилац пројекта:

порджали:

baner dijaspora.jpg

ministarstvo prosvjete baner.jpg

Кључне ријечи:

Стећци Мраморје